Thứ tư, 21.09.2022 GMT+7

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh về sinh hoạt chuyên đề năm 2022, ngày 20/9/2022, tại văn phòng khoa, Chi bộ khoa Xây dựng Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2022 với nội dung “Nghiên cứu, cập nhật nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy các môn học trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị của khoa Xây dựng Đảng”. Dự và chỉ đạo Hội nghị sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và sự có mặt 9/9 đảng viên chi bộ.

     Sau khi đồng chí Bí thư chi bộ thay mặt chi ủy quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu về sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2022, các đảng viên được giao nhiệm vụ đã trình bày bản tham luận, tập trung vào ý nghĩa, giá trị về nội dung và phương pháp tiếp cận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chỉ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, có 03 tham luận được trình bày tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, gồm:

     1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương: Nghiên cứu, cập nhật nội dung cuốn sách vào giảng dạy phần học “Xây dựng Đảng”.

     2. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hường: Nghiên cứu, cập nhật nội dung cuốn sách vào giảng dạy phần học “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam”.

     3. Đồng chí Trần Thị Hải Yến: Nghiên cứu, cập nhật nội dung cuốn sách vào giảng dạy phần học “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”.  

     Có 05 ý kiến của đảng viên, giảng viên chi bộ tham gia thảo luận trực tiếp tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, các bản tham luận và ý kiến thảo luận đã khẳng định cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thờigợi mở nhữngnội dung cần vận dụng trong tiếp cận, soạn giảng gắn với từng chuyên đề giảng dạy.

     Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo nội dung tham luận, ý kiến thảo luận của các đảng viên. Các ý kiến thảo luận sôi nổi, làm rõ những nội dung cơ bản của cuốn sách và cập nhật vào các môn học thuộc chuyên môn của khoa. Yêu cầu các đảng viên tiếp tục nghiên cứu và trao đổi thống nhất nội dung giữa các chuyên đề, định hướng tốt nhận thức chính trị và tư tưởng cho học viên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy, thực hiện mục tiêu gắn lý luận với thực tiễn của Chương trình Trung cấp lý luận chính trị.

 

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=khoa-xay-dung-dang-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-de-quy-iii-nam-2022
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com