Thứ năm, 23.06.2022 GMT+7

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 14/02/2022, Kế hoạch số 37-KH/ĐU của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức sinh hoạt và nội dung học tập chuyên đề năm 2022.

     Ngày 22/6/2022, tại văn phòng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học (QLĐT và NCKH) Chi bộ phòng QLĐT và NCKH tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2022 với nội dung: “Cán bộ, đảng viên Chi bộ phòng QLĐT và NCKH làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trên mọi cương vị, vị trí công tác, tích cực, tự giác thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên”.

     Dự hội nghị sinh hoạt chuyên đề có 14/16 đảng viên trong chi bộ.

     Sau khi đồng chí Đinh Thị Phương - Bí thư chi bộ quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu về buổi sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2022, các đảng viên đã nghiêm túc thực hiện sự phân công của chi bộ, nghiên cứu, tham luận với tinh thần, trách nhiệm cao, với các nội dung:

     Đồng chí Hà Thị Hồng Thu: “Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”; đồng chí Nguyễn Việt Anh: “Một số giải pháp nâng cao trách nhiệm của các đảng viên được phân công làm giáo viên chủ nhiệm, giáo viên đồng chủ nhiệm các lớp Trung cấp lý luận chính trị”; đồng chí Hoàng Việt Phương: “Giảng viên chi bộ phòng QLĐT và NCKH học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị”.

     Các ý kiến thảo luận sôi nổi của các đảng viên đã làm rõ những nội dung cơ bản việc học tập theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần, trách nhiệm trên mọi cương vị, vị trí công việc được giao của mình đề xuất những ý kiến thiết thực để làm tốt hơn công tác chuyên môn của phòng QLĐT và NCKH trong thời gian tới.

     Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, chu đáo của các đảng viên được giao viết tham luận. Đồng chí yêu cầu các đảng viên của chi bộ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cũng như cá nhân trong công tác Đảng của chi bộ và công tác chuyên môn của phòng.

 

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=chi-bo-phong-quan-ly-dao-tao-va-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-hoat-chuyen-de-quy-ii-nam-2022
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com