Thứ sáu, 17.06.2022 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022


     Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

20/6

- 7h30: + Đ/c Nguyễn Việt Hòa (TK NN&PL) dự lớp bồi dưỡng KT về NNPL tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Từ 20 -> 26/6).

+ Đ/c Hà Thị Như Huế (PTP QLĐT) dự lớp bồi dưỡng về NCKH chuyên sâu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Từ 20 -> 26/6).

- 7h30: Đ/c Nguyễn Thị Hoa Mỹ (TK XDĐ): Giảng bài lớp bồi dưỡng Trưởng khu dân cư huyện Thanh Ba năm 2022 (cả ngày).

- 7h30: Tại TTCT huyện Cẩm Khê: PHT Hoàng Tiến Điệp giảng bài lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K94 huyện Cẩm Khê (cả ngày).

- 8h30: Tại phòng làm việc của Hiệu trưởng: Duyệt điều kiện kiểm tra hết học phần lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Tân Sơn K93; Chuyên viên Cẩm Khê K94.

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa NN&PL; GVCN.

 

13h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Họp Lãnh đạo trường.

Thành phần: BGH, Đ/c Nguyễn Thị Nhàn (TP TC,HC,TT,TL) - Thư ký; Đ/c Đinh Thị Phương (TP QLĐT).

Thứ Ba

21/6

 

7h30: PHT Nguyễn Văn Nhạ: Giảng bài lớp bồi dưỡng Trưởng khu dân cư huyện Thanh Ba năm 2022.

 

- 13h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Chấm bài kiểm tra phần: Các kỹ năng cơ bản - Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên Chính K4.

Thành phần: Ban Chấm bài kiểm tra (Theo QĐ của Hiệu trưởng).

- 13h30: PHT Đặng Tân Lập: Giảng bài lớp bồi dưỡng Trưởng khu dân cư huyện Thanh Ba năm 2022.

Thứ Tư

22/6

7h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Chấm bài kiểm tra phần kiến thức chung lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K94 - Huyện Cẩm Khê.

Thành phần: Ban Chấm kiểm tra (Theo QĐ của Hiệu trưởng).

 

- 13h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Chấm bài kiểm tra phần kiến thức chung lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K93 - Tân Sơn.

Thành phần: Ban Chấm kiểm tra (Theo QĐ của Hiệu trưởng).

- 14h00: Tại Văn phòng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học:Sinh hoạt chuyên đề quý II/2022.

Thành phần: Đảng viên chi bộ phòng QLĐT&NCKH.

 Thứ Năm

23/6

- 7h30: Tại Hội trường lớn: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở của thành phố Việt Trì.

Thành phần: Khách mời, Ban Giám hiệu, Trưởng khoa XDĐ, TP QLĐT, TP TC, HC, TT, TL, GVCN lớp.

- 7h30: Đón đoàn Trường Chính trị tỉnh Hưng Yên:

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các khoa, phòng, cán bộ, nhân viên Phòng TC, HC, TT, TL.

- 8h00: Tại phòng học số 3 nhà Giảng đường: Khoa Lý luận cơ sở sinh hoạt chuyên môn.

- 13h30: Tại Hội trường lớn: Làm việc với Đoàn Trường Chính trị tỉnh Hưng Yên.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các khoa, phòng, Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH (Đ/c PHT Nguyễn Văn Nhạ phụ trách).

- 14h00: Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở của thành phố Việt Trì đi nghiên cứu thực tế tại Trung tâm giống cây trồng của tỉnh.

Thành phần: GVCN, cán bộ phụ trách lớp, học viên.

Thứ Sáu

24/6

- 7h30: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương - Giảng bài lớp bồi dưỡng chuyên viên K94 Cẩm Khê (cả ngày).

 - 8h30: Tại phòng làm việc PHT Đặng Tân Lập: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC Cẩm Khê K10.

Thành phần: PHT Đặng Tân Lập; Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa XDĐ; GVCN.

- 10h30: Tại Hội trường lớn: Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở của thành phố Việt Trì.

Thành phần: Khách mời, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, TC, HC,TT,TL và khoa XDĐ, GVCN lớp.

 

Thứ Bảy

25/6

- Trực trường: Đ/c Đặng Tận Lập - Phó Hiệu trưởng.

- 7h30: PHT Hoàng Tiến Điệp: Giảng bài lớp bồi dưỡng chuyên viên K93 Tân Sơn (cả ngày).

- 8h00: Tại Hội trường lớn: Bế giảng lớp TCLLCT-HC khóa 11 thành phố Việt Trì.

Thành phần: Khách mời, BGH, Trưởng khoa, phòng, GVCN lớp, cán bộ phục vụ, học viên.

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC,HC,TT,TL

- 13h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Chấm tiểu luận cuối khóa lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên Chính K4.

Thành phần: Ban Chấm tiểu luận cuối khóa (Theo QĐ của Hiệu trưởng).

Chủ Nhật

26/6

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng

 

 

 

- Trực trường: Đ/c Trần Kiên Cường - Phó trưởng phòng TC,HC,TT,TL.

- 14h00: Tại phòng làm việc PHT Nguyễn Văn Nhạ: Duyệt điều kiện kiểm tra hết học phần lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Tân Sơn K93; Chuyên viên Cẩm Khê K94.

Thành phần: PHT Nguyễn Văn Nhạ; Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa NN&PL; GVCN.


 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-25-tu-ngay-2062022-den-ngay-2662022
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com