Thứ sáu, 01.04.2022 GMT+7

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022”

Thực hiện Kế hoạch số 930/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ năm 2022 với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

     Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo kiểm soát các nguy cơ rủi ro mất an toàn vệ sinh lao động, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc. Trường Chính trị tỉnh ban hành Kế hoạch số 24-KH/TCT ngày 23/3/2022 về việc tổ chức phân công lao động. Đúng ngày 31/3/2022 toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường lao động tổng vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn viên nhà trường. Đồng thời tuyên truyền cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tiếp tục thực hiện Hướng dẫn các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý công việc đối với các trường hợp F0, F1 của nhà trường; Công văn số 30-CV/TCT, ngày 16/3/2022 về việc Hướng dẫn thời gian nghỉ cách ly, điều trị Covid-19 tại nhà.

     Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, trang Website tuyên truyền về vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động. Tuyên truyền văn bản số 704/UBND-KGVX ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai các biện pháp chủ động, quản lý rủi ro phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Chú trọng các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, chăn sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thường xuyên kiểm tra và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động. Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại sảnh Hội trường lớn từ 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022  “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022”.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=truong-chinh-tri-tinh-phu-tho-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2022
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com