Thứ sáu, 25.03.2022 GMT+7

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2022, chiều ngày 22/3, tại phòng họp tầng 3 - Nhà điều hành, Chi bộ Phòng QLĐT, NCKH tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2022 với nội dung: “Chi bộ Phòng QLĐT & NCKH triển khai thực hiện và đề xuất vận dụng có hiệu quả Bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể đảng viên Chi bộ.

Sau khi đồng chí Bí thư Chi bộ quán triệt mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề; chi bộ đã tiến hành thảo luận. 

Các đảng viên được phân công đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung tham gia một cách nghiêm túc, trách nhiệm. Các tham luận tập trung làm rõ một số nội dung cụ thể: 

- “Những điểm mới trong Quy chế đào tạo Trung cấp LLCT và Quy chế quản lý hoạt động, bồi dưỡng; đề xuất, vận dụng vào thực tiễn ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”;

- “Một số nội dung về nghiên cứu thực tế của học viên trong Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, đề xuất vận dụng vào thực tiễn ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”;

- “Những điểm mới trong Quy chế Thanh tra; Quy chế nghiên cứu khoa học; Quy chế giảng viên; đề xuất vận dụng vào thực tiễn ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”;

Ảnh: đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

 Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng ghi nhận, đánh giá cao nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề thiết thực, các tham luận có sự đầu tư, nghiên cứu Quy chế để có những đề xuất, tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới. Các đảng viên trong chi bộ đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung đã quán triệt và thảo luận trong buổi sinh hoạt chuyên đề. 

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ đánh giá cao trách nhiệm của các đảng viên được phân công viết tham luận; ý thức tham gia nghiên cứu Bộ Quy chế nghiêm túc, các ý kiến phát biểu mang tính chất xây dựng. Đề nghị đảng viên chi bộ tiếp tục nghiên cứu, phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò tham mưu, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Phòng QLĐT, NCKH trong thời gian tới.

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=chi-bo-phong-quan-ly-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-de-quy-i-nam-2022
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com