Thứ ba, 18.01.2022 GMT+7

ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ, BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐUK, ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ và Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 07/01/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị, sáng ngày 11/01/2022, Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ. 

Báo cáo viên: Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

Tại Hội nghị các đồng chí đảng viên, quần chúng được phổ biến, quán triệt:

+ Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (Kết luận số 21-KL/TW)

 + Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm (Quy định số 37-QĐ/TW).

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ cho các chi bộ, đảng viên phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, học tập nghiêm túc, vận dụng hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW  trong hoạt động thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Các đảng viên đều được trang bị tài liệu học tập cần thiết, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, trật tự nghe, ghi chép, nghiêm túc học tập. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã quán triệt, yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, đảng viên, đoàn thể trong nhà trường tập trung tuyên truyền, toàn diện, kịp thời về kết quả Hội nghị học tập, quán triệt Kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các khoa, các giảng viên nghiên cứu, cập nhật Kết luận số 21-KL/T; Quy định số 37-QĐ/TW vào bài giảng và hoạt động nghiên cứu khoa học; Các phòng chức năng vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác tổ chức, hành chính, thông tin tư liệu, công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=dang-bo-nha-truong-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-tu-bch-trung-uong-dang-khoa-xiii
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com