Thứ năm, 30.12.2021 GMT+7

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2021

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý IV/2021 được Đảng ủy phê duyệt; ngày 29/12/2021 Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng tổng kết công tác tham mưu và thực hiện các phong trào thi đua năm 2021, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Đặng Tân Lập - Đảng ủy viên - Phó Hiệu trưởng và 22/25 đảng viên, quần chúng của Chi bộ tham dự. Hội nghị sinh hoạt chuyên đề do đồng chí Bí thư Chi bộ chủ trì. Được sự phân công của Ban Chi ủy, có 05 tham luận được trình bày tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề (các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn, Đỗ Chí Công Minh, Nguyễn Đức Anh, Nông Thị Hồng Nhung, Nguyễn Diệu Hương). Các đồng chí tham luận đều nhận thức đầy đủ nội dung công tác tham mưu, phục vụ và nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của phòng và chức trách nhiệm vụ của từng đồng chí. Các bài tham luận đều nhận định rõ công tác tham mưu là giúp cho Lãnh đạo nắm được tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, để có những quyết định đúng đắn trong hoạt động quản lý, lãnh đạo. Đồng thời cán bộ tham mưu phải có chính kiến, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy và phải làm việc hết trách nhiệm bằng cái tâm trong sáng, chí công vô tư, không vụ lợi, nể nang, phải nhạy bén. Hơn nữa công tác tham mưu đòi hỏi cán bộ phải vừa hồng, vừa chuyên, có năng lực trình độ chuyên môn, trung thực, thẳng thắn, nghiêm túc, thích ứng cao trong công việc.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2021, đồng chí Đặng Tân Lập - Đảng ủy viên - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá kết quả công tác mà Chi bộ đã đạt được trong năm 2021 và được Đảng bộ Nhà trường công nhận danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đó là công sức đóng góp của các đảng viên trong toàn Chi bộ để góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới các đảng viên cần tích cực hơn nữa, đề cao trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để có nhiều thành tích xứng đáng đóng góp vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Nhà trường.

 Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề quý IV/2021, đồng chí Bí thư Chi bộ biểu dương các đồng chí chuẩn bị bài tham luận nghiêm túc, viết bài gửi Ban Chi ủy duyệt đúng thời gian, tiếp thu ý kiến đóng góp, sửa bài và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời tiếp tục bám sát kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường để thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường góp phần phục vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy giao. 

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=chi-bo-phong-to-chuc-hanh-chinh-thong-tin-tu-lieu-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-de-quy-iv2021
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com