Thứ năm, 30.12.2021 GMT+7

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2021, ngày 30 tháng 12, Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học (QLĐT và NCKH) tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2021 với nội dung: “Cán bộ, đảng viên chi bộ phòng QLĐT và NCKH học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường”. Dự hội nghị sinh hoạt chuyên đề có 15/16 đảng viên trong chi bộ.

Sau khi đồng chí Đinh Thị Phương - Bí thư chi bộ quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu về buổi sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2021, các đảng viên đã nghiêm túc thực hiện sự phân công của Chi bộ, nghiên cứu, tham luận với tinh thần trách nhiệm cao, với các chủ đề:

 - Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường;

 - Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; 

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường”.

Các ý kiến thảo luận sôi nổi của các đảng viên đã làm rõ những nội dung cơ bản về ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giải pháp đẩy mạnh học tập của cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh về ý chí tự lực, nỗ lực vươn lên để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao ở Trường Chính trị tỉnh.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi Sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo

và nghiên cứu khoa học.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, chu đáo của các đảng viên được giao chuẩn bị tham luận và yêu cầu các đảng viên của Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng Chi bộ, Đảng bộ nhà trường vững mạnh./.

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=chi-bo-phong-quan-ly-dao-tao-va-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-hoat-chuyen-de-quy-iv-nam-2021
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com