Thứ sáu, 24.12.2021 GMT+7

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THÁNG 01/2022


Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=ke-hoach-giang-day-va-hoc-tap-thang-012022
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com