Thứ sáu, 12.11.2021 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021


     Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

15/11

- 7h30: Tại phòng học số 5 Nhà Giảng đường: Đóng góp bài thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh.

Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ trường; Trưởng khoa XDĐ; Đ/c Nguyễn Việt Hà - Giảng viên khoa LLCS.

- 9h30: Tại khu Ký túc xá: Nghiệm thu lắp đặt tủ, cánh cửa, đệm giường học viên (thay thế thiết bị cũ hỏng).

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; PHT Đặng Tân Lập; Lãnh đạo phòng TC,HC,TT,TL; Kế toán trưởng; Kế toán tài sản; Thủ kho; Đ/c Điêu Quý Thạch - Chuyên viên phòng TC,HC,TT,TL; Cán bộ phục vụ KTX; Đơn vị cung cấp.

14h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Nghiệm thu cấp trường đề tài NCKH khoa NN&PL năm 2021.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng; Hội đồng nghiệm thu; khoa NN&PL; Nhóm nghiên cứu.

Thứ Ba

16/11

8h00: Tại Trung tâm Chính trị Yên Lập: Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Yên Lập K87.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Đại biểu cấp huyện; Đại diện Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa NN&PL; GVĐCN; Học viên (số lượng không quá 30 người).

14h00: Tại phòng làm việc PHT Hoàng Tiến Điệp: Họp Ban Chấp hành công đoàn.

Thành phần: Ủy viên BCH Công đoàn trường.

 

Thứ Tư

17/11

- 8h00: Tại Văn phòng khoa LLCS: Sinh hoạt chuyên đề quý IV/2021.

Thành phần: PHT Hoàng Tiến Điệp; Đảng viên khoa LLCS.

- 8h00: Làm việc tại Vụ các trường chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Khu vực I.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng; Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng  TC,HC,TT,TL; Đ/c Nguyễn Thị Hoa Mỹ - Trưởng khoa XDĐ.

 

Thứ Năm

18/11

 

- 7h30: Tại phòng học số 5 Nhà Giảng đường: Đóng góp bài thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh.

Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ trường; Trưởng khoa XDĐ; Đ/c Nguyễn Việt Hà - Giảng viên khoa LLCS.

- 9h30: Tại Văn phòng các khoa, phòng: Gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày Thành lập trường và ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2021.

Thành phần: Lãnh đạo trường phụ trách; Cán bộ, giảng viên, nhân viên các đơn vị (giao đ/c Trưởng khoa, phòng chủ trì tổ chức).

Phòng TC,HC,TT,TL tổ chức tại phòng họp tầng 3 Nhà Hiệu bộ.

 

Thứ Sáu

19/11

- 7h30: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng trường: Thông qua các văn bản phục vụ Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua số 3 năm 2021.

Thành phần: Hội đồng Thi đua, khen thưởng nhà trường.

- 8h00: Tại Trung tâm Chính trị Lâm Thao: Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K88.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Đại biểu cấp huyện; Đại diện Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa NN&PL; GVĐCN; Đại diện học viên (không qua 30 người)

- 13h30: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K92 (Thị xã Phú Thọ)

- 14h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Thông qua bộ đề, đáp án thi hết môn, thi tốt nghiệp môn Triết học Mác Lênin chương trình TCLCT mới.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng phòng QLĐT&NCKH; Trưởng khoa LLCS.

Thứ Bảy 20/11

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng.

- 7h30: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp  Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K92 (Thị xã Phú Thọ - 01 ngày).

- Trực trường: Đ/c Trần Kiên Cường -  Phó Trưởng phòng TC,HC,TT,TL.

 

CN

21/11

- Trực trường: Đ/c Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng.

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn -  Phó Trưởng phòng TC,HC,TT,TL.


 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-46-tu-ngay-15112021-den-ngay-21112021
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com