Thứ năm, 28.10.2021 GMT+7

LỊCH GIẢNG DẠY - HỌC TẬP THÁNG 11/2021


1- Lớp Cao học XDĐ - CQNN: Học theo lịch riêng.

2- Lớp Cao cấp lý luận chính trị (HVKV I): Học từ ngày 02 ->12.

3- Lớp Trung cấp LLCT - HC Hạ Hoà K10: Học từ 10->16 hàng tháng.

4- Lớp Trung cấp LLCT - HC Phù Ninh K8:Học thứ 6,7 hàng tuần.

5- Lớp Trung cấp LLCT - HC Phú Thọ K4: Học thứ 7,CN hàng tuần.

6- Lớp Trung cấp LLCT - HC Việt Trì K11: Học thứ 6,7 hàng tuần.

7- Lớp Trung cấp LLCT - HC Đảng uỷ K22: Học thứ 6,7 hàng tuần.

8- Lớp Trung cấp LLCT - HC Cẩm Khê K10: Học thứ 7, CN hàng tuần.

9- Lớp Trung cấp LLCT - HC Trường ĐH Hùng Vương K4:Thi tốt nghiệp.

10- Lớp Trung cấp LLCT - HC Tân Sơn K8:  Thi tốt nghiệp.

11- Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K90 (khối Đảng, Đoàn thể):Học từ 04/10/2021 -> 21/01/2022.

12- Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K91 (huyện Phù Ninh):Học từ 04/10/2021 -> 26/01/2022.

13- Lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 (4 lớp)


 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-giang-day-hoc-tap-thang-112021
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com