Thứ tư, 27.10.2021 GMT+7

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG THẾ HỆ TRẺ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ này đặt ra với toàn Đảng, toàn quân, toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong đó, thế hệ trẻ là một lực lượng giữ vai trò vô cùng quan trọng vì thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của nước nhà.

Thế hệ trẻ Việt Nam là lực lượng có nhiều ưu thế trong xã hội, có sức trẻ và sự năng động sáng tạo, có tinh thần nhiệt tình cách mạng, sống có hoài bão, có lý tưởng và niềm tin. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ thế hệ cha anh đi trước, niềm tin của thế hệ trẻ hiện nay là niềm tin cách mạng, niềm tin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân. Hàng năm, có rất nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu được biểu dương trên các lĩnh vực. Dù ở các vị trí công việc, xuất thân và hoàn cảnh sống khác nhau nhưng điểm chung ở họ là sống có lý tưởng, có hoài bão, đó là lý tưởng cách mạng của Đảng ta, lý tưởng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh sánh ngang với bạn bè quốc tế. 

 Tuy nhiên, vẫn còn bộ phận không nhỏ thanh niên không chịu rèn luyện, học tập, lao động mà chạy theo lối sống cá nhân, ích kỷ, hưởng thụ và phai nhạt lý tưởng cách mạng. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thế hệ trẻ là một nội dung trọng yếu cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Các thế lực phản động - Chúng sử dụng mọi thủ đoạn, mọi phương pháp để lôi kéo, dụ dỗ thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt, thông qua nền tảng công nghệ số, không gian mạng. Bởi vì, thế hệ trẻ là lực lượng chủ yếu sử dụng internet và mạng xã hội. Chúng đưa ra những thông tin trái chiều, có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước ta trên trang Facebook và Youtube để đăng tải các bài viết, clip, hình ảnh, blog,... đưa những thông tin sai sự thật nhằm bịa đặt, vu khống Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị Việt Nam. Chúng xây dựng hàng loạt các trang thông tin, blog có nội dung lôi kéo, kích động, chống phá, phủ nhận nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm và vai trò lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta. Có thể kể đến như các kênh YouTube Nguyễn Văn Đài, Lê Dũng Vova,… trong đó, nhiều trang giả mạo cá nhân, các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng để lừa bịp dư luận.Tất cả các trang thông tin này thiết kế giao diện bằng tiếng Việt với nhiều nội dung hấp dẫn, phong phú để lôi kéo các tầng lớp nhân dân tham gia, sau đó đăng tải các nội dung phản động để gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ dễ có cái nhìn lệch lạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi đại dịch Covid 19 bùng phát trên thế giới và ở Việt Nam, các thế lực thù địch đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công cuộc phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước ta, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Trên các trang đài báo nước ngoài (như BBC, RFA, Việt Nam thời báo...) đã có rất nhiều những bài viết phản động có nội dung liên quan đến dịch Covid-19. Chủ yếu các bài viết này xuyên tạc về công cuộc phòng chống dịch của Việt Nam, kích động để gây chia rẽ giữa người dân và chính quyền.

Để phát huy tốt vị trí, vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cần tập trung một số giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ lâu dài và hết sức khó khăn. Nếu như thế hệ trẻ không có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có lý tưởng cách mạng thì chắc chắn sẽ dễ dàng bị các thế lực thù địch lôi kéo để quay lưng lại với nền tảng tư tưởng của Đảng, với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Do đó, đẩy mạnh giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, Chính quyền; trong đó, đặc biệt coi trọng việc trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thế hệ trẻ xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước

Thứ hai, thế hệ trẻ cần tích cực, chủ động học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thế hệ trẻ là những người chủ tương lai của đất nước. Do vậy, để xây dựng đất nước thành công thế hệ trẻ phải có trí tuệ. Trí tuệ đó là trình độ chuyên môn, là kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây chính là điều kiện tiên quyết để chúng ta xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh sánh ngang với các cường quốc trên thế giới.

Thứ ba, thế hệ trẻ cần rèn luyện các kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về ngoại ngữ và công nghệ thông tin 

Trong bối cảnh nền kinh tế số, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch đã tập trung sử dụng không gian mạng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong khi đó, thế hệ trẻ là lực lượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội. Nếu thế hệ trẻ không có những kỹ năng mềm nhất định, đặc biệt là kỹ năng về công nghệ thông tin, về ngoại ngữ thì rất dễ bị các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo; từ đó có những tư duy, suy nghĩ lệch lạc về Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội mà chúng ta lựa chọn. Do đó, ngoài trình độ chuyên môn, thế hệ trẻ cần nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để có khả năng khai thác tri thức trên không gian mạng góp phần xây dựng quê hương đất nước; đồng thời, để đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Có thể nói, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thế hệ trẻ ngày nay cần được quan tâm đặc biệt từ các cấp ủy Đảng, Chính quyền. Mặt trái của cơ chế thị trường, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã khiến một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ chạy theo lối sống hưởng thụ, ích kỷ, sống không có lỷ tưởng và niềm tin cách mạng. Nếu như chúng ta không có các giải pháp quyết liệt ngay từ bây giờ thì quá trình “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” sẽ ngày càng sâu sắc trong giới trẻ. Do đó, thế hệ trẻ cần học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn để có thể đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch bằng “cái đầu”, bằng sức trẻ nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tưởng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-the-he-tre-mot-so-van-de-dat-ra
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com