Thứ hai, 18.10.2021 GMT+7

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH KHÓA 2

Ngày 16/10/2021, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tổ chức bế giảng lớp TCLLCT - HC khóa 2. Dự bế giảng có các đồng chí Trần Văn Khai - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đồng chí Hoàng Đức Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Ban Chỉ đạo lớp học; đại diện lãnh đạo các phòng, khoa Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

 Lớp TCLLCT - HC Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khóa 2 đã thực hiện chương trình giảng dạy nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế; Kết thúc khóa học 91 học viên được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp LLCT - HC, trong đó 90/91 học viên (98,9%) học viên xếp loại tốt nghiệp khá giỏi và có 10 học viên được Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Lớp học có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới và nâng cao trình độ LLCT- HC, cho lãnh đạo và cán bộ dự nguồn, lãnh đạo các phòng, ban của các Doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; giúp học viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; từ đó củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng và chế độ XHCN, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Hiệu trưởng đã chúc mừng biểu dương kết quả lớp học đạt được và khẳng định có được kết quả trên là có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường Chính trị tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Ban chỉ đạo lớp học; sự nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên; tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên; Đồng chí yêu cầu các học viên phải phát huy tính tự chủ, tự giác; ý thức tổ chức kỷ luật, học đi đôi với hành; gắn kiến thức lý luận với thực tiễn, để sau khi trở về đơn vị công tác có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, xử lý tốt các tình huống trong công việc, trở thành cán bộ ưu tú của Đảng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Hoàng Đức Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh thay mặt Ban Thường vụ phát biểu cảm ơn sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Trường Chính trị tỉnh trong quá trình tổ chức và triển khai nội dung chương trình giảng dạy và quản lý lớp học; yêu cầu các học viên sau khi hoàn thành khóa học trở về đơn vị công tác cần vận dụng có hiệu quả những kiến thức lý luận vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Thay mặt học viên của lớp, đồng chí Lớp trưởng đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Trường Chính trị tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và hứa sau khi ra trường trở về cơ quan công tác sẽ cố gắng vận dụng những kiến thức đã được trang bị để vận dụng có hiệu quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị công tác, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được cơ quan giao.

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=be-giang-lop-trung-cap-llct-hc-dang-uy-khoi-doanh-nghiep-tinh-khoa-2
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com