Thứ ba, 05.10.2021 GMT+7

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIN, BÀI ĐĂNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, việc viết tin, bài cho trang Thông tin điện tử (http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn) là một nhiệm vụ thường xuyên đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên của mỗi khoa, phòng được thể hiện trong Kế hoạch tuyên truyền, thông tin trên Website hằng tháng được ban hành.

 Trang Thông tin điện tử đóng vai trò vừa là kênh cung cấp những thông tin lãnh đạo, quản lý các lĩnh vực công tác, vừa là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, kiến thức chuyên môn phong phú nhằm nâng cao trình độ mỗi cán bộ, viên chức nhà trường. Các bài viết đã trở thành công cụ hữu hiệu, phương tiện quan trọng dùng để truyền bá hệ tư tưởng của Đảng, giáo dục lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và làm cho hệ tư tưởng - lý luận này trở thành chủ đạo, chiếm ưu thế trong đời sống tinh thần, tư tưởng của đông đảo nhân dân. 

Những năm qua, hoạt động của trang Thông tin điện tử của nhà trường ngày càng được nâng lên, có nhiều chuyên mục, tin, bài, hình ảnh đa dạng, phong phú. Bộ phận quản trị trang Thông tin điện tử đã quản trị tốt về mặt kỹ thuật, có nhiều nỗ lực biên tập, chỉnh sửa tin bài, hình ảnh đưa lên trang thông tin điện tử đảm bảo tính chính xác, đáp ứng yêu cầu của người đọc. Đồng thời, hoạt động của trang Thông tin điện tử luôn đúng tôn chỉ mục đích, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác. Nội dung chủ yếu của các bài viết được đăng nhằm mục đích: Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, văn bản của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của tỉnh, nhà trường liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng; các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”; các hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học; tuyên truyền các hoạt động, các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn; các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng… 

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã đăng tải hàng nghìn tin, bài, hình ảnh về các hoạt động của nhà trường; hàng trăm văn bản của cơ quan chức năng; nhiều chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, gương người tốt, việc tốt, hoạt động từ thiện... Số lượng bài được đăng tải lên  trang Thông tin điện tử hằng tháng từ 40 - 50 tin bài. Chất lượng các bài viết ngày càng được nâng lên cùng với chất lượng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên nhà trường. Lượng độc giả truy cập hằng ngày từ 1.500 - 2.500 lượt, bình quân độc giả truy cập hằng tháng từ 40.000 – 50.000 lượt. 

Tuy nhiên, do đặc thù tính chất công việc của đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên thường xuyên bận rộn nên không có nhiều thời gian để tập trung viết tin bài cho trang Thông tin điện tử nhà trường; Việc quy định viết bài cho trang Thông tin điện tử hàng tháng với tỷ lệ cao (50% số giảng viên) đối với các khoa chuyên môn đã phần nào tạo áp lực cho các giảng viên, điều này dẫn đến tình trạng một số bài viết chất lượng chưa cao, số bài viết nghiên cứu – trao đổi về công tác chuyên môn còn ít nhiều (chỉ chiếm khoảng 30% số bài viết), cá biệt có trường hợp bài gửi nộp có một phần nội dung bị trùng lặp với các bài viết của các tác giả khác đã được đăng tải trên các trang Website khác, nên không được duyệt đăng. Mặt khác, lãnh đạo các khoa chuyên môn đôi khi chưa phân công cụ thể chủ đề viết bài, chưa đôn đốc thường xuyên và có lúc chưa phê duyệt nội dung bài viết nên có tình trạng các giảng viên nộp trùng chủ để bài viết, chất lượng tin bài thấp, thời gian nộp bài viết quá thời gian quy định hằng tháng, một số thời điểm các khoa không đủ chỉ tiêu bài hằng tháng theo quy định. Ngoài ra, tiền nhuận bút cho các bài viết về chuyên môn đều được thanh toán theo định mức cũ, được xây dựng từ những năm trước đây ở mức thấp do đó chưa thực sự động viên được đông đủ cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia viết bài.

Để nâng cao chất lượng các tin bài đăng trang Thông tin điện tử trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như sau:

Một là, lãnh đạo nhà trường, các khoa chuyên môn và phòng chức năng tiếp tục chỉ đạo, phân công cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên trong việc tập trung đầu tư thời gian và trí tuệ để viết tin bài có chất lượng gửi về Ban Biên tập trang Thông tin điện tử hằng tháng với tỷ lệ 30% số giảng viên của các khoa.

Hai là, các khoa, phòng cần tiếp tục phân công khoa học, hợp lý, tránh trùng lặp trong việc lựa chọn chủ đề bài viết; cần gắn với các hoạt động chuyên môn, kỷ niệm các ngày lễ lớn; các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng… 

Ba là, mỗi tác giả phải xác định được nội dung, chủ đề của bài viết chính xác, rõ ràng đề từ đó có cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học, hợp lý - đây là điều kiện đảm bảo cho bài viết thành công; Bài viết cần được thể hiện bằng văn phong ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với ngôn ngữ phù hợp với từng chủ đề bài viết. 

Bốn là, từng cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên cần có tinh thần nghiêm túc, tích cực đồng thời có ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng nghề nghiệp khi đặt bút viết những tin bài, để mỗi bài viết thực sự có giá trị truyền đạt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Năm là, đề nghị trong thời gian tới cần xem xét, nghiên cứu điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ để nâng mức trả nhuận bút cho các bài viết về chuyên môn có chất lượng cao, để từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng trang Thông tin điện tử của nhà trường.

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=mot-so-giai-phap-nang-cao-chat-luong-tin-bai-dang-trang-thong-tin-dien-tu-cua-truong-chinh-tri-tinh-phu-tho
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com