Thứ tư, 01.09.2021 GMT+7

TINH THẦN NGÀY QUỐC KHÁNH 2 – 9 BẤT DIỆT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” do chính Người chuẩn bị và trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới biết về sự thành lập ra đời một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bản tuyên ngôn độc lập bất hủ đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên một dân tộc thuộc địa đứng lên lật đổ chế độ đế quốc thực dân để thực hiện quyền tự do, độc lập, tự quyết; mọi người dân Việt Nam có quyền tự hào rằng mình là công dân của một nước độc lập và tự do. Ngày 2/9/1945 trở thành mốc son lịch sử mang ý nghĩa to lớn mà các thế hệ đời đời sau không thể nào quên, dù thời gian đã trôi qua nhưng những chiến tích vẻ vang của dân tộc vẫn còn mãi. 

Ngày quốc khánh mùng 2/9 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ sau này được sinh ra trong hòa bình, không phải chịu cảnh áp bức, bóc lột, súng đạn, chiến tranh, đất nước bị chia cắt, phải luôn luôn học tập, rèn luyện để xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, cũng như giáo dục lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của ông cha ta đã đoàn kết kiên cường, bất khuất đánh đuổi quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc. 

Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ

76 năm đã trôi qua nhưng giá trị của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 vẫn luôn mãi là ánh hào quang soi sáng cho dân tộc Việt Nam tiếp bước trên con đường hội nhập xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, viết tiếp những dấu ấn trong trang sử vẻ vang của dân tộc. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập đã, đang và sẽ luôn khơi dậy sức mạnh tinh thần to lớn để toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để thực hiện lời thề thiêng liêng: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=tinh-than-ngay-quoc-khanh-2-9-bat-diet-cua-dan-toc-viet-nam
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com