Thứ ba, 27.07.2021 GMT+7

LỊCH GIẢNG DẠY - HỌC TẬP THÁNG 8/2021


 1- Lớp Cao học XDĐ - CQNN: Học theo lịch riêng.

 2- Lớp Trung cấp LLCT - HC Tân Sơn K8:Học thứ 6, 7 hàng tuần.

 3- Lớp Trung cấp LLCT - HC Hạ Hoà K10: Học từ 10->16 hàng tháng.

 4- Lớp Trung cấp LLCT - HC Trường ĐH Hùng Vương K4:Học thứ 7,CN hàng tuần.

 5- Lớp Trung cấp LLCT - HC Phù Ninh K8:Học thứ 6,7 hàng tuần.

 6- Lớp Trung cấp LLCT - HC Phú Thọ K4: Học thứ 7,CN hàng tuần.

 7- Lớp Trung cấp LLCT - HC Việt Trì K11: Học thứ 6,7 hàng tuần.

 8- Lớp Trung cấp LLCT - HC Đảng uỷ K22: Học thứ 6,7 hàng tuần.

 9- Lớp Trung cấp LLCT - HC Cẩm Khê K10: Học thứ 7, CN hàng tuần.

 10- Lớp Trung cấp LLCT - HC Thanh Thuỷ K7,  Đảng ủy Doanh nghiệp K2: Thi Tốt nghiệp.

 11- Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K86 (huyện Cẩm Khê):Học từ 17/4/2021 -> 05/10/2021.

 12- Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K87 (huyện Yên Lập):Học từ 22/4/2021 -> 10/10/2021.

 13- Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K88 (huyện Lâm Thao):Học từ 26/6/2021 -> 10/10/2021.

 14- Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K89 (huyện Thanh Ba):Học từ 15/7/2021 -> 24/10/2021.

  15- Các lớp Bồi dưỡng Cán bộ MTTQ, đối tượng 4.


 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-giang-day-hoc-tap-thang-82021
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com