Thứ hai, 12.04.2021 GMT+7

Giới thiệu sách mới: LÊ VĂN LƯƠNG TIỂU SỬ

Nội dung cuốn sách gồm 06 chương, xuất bản tháng 12 năm 2020 tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Văn Lương đối với cách mạng Việt Nam; giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

     Chương I: Quê hương, gia đình, thời niên thiếu (1912 - 1925)

     Chương II: Rèn luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng (1926 - 1945)

     Chương III: Hoạt động và cống hiến trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954)

     Chương IV: Cùng Trung ương Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1976)

     Chương V: Trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội và những năm tháng cuối đời (1977 - 1995)

     Chương VI: Người cộng sản kiên trung, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường!

 

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=gioi-thieu-sach-moi-le-van-luong-tieu-su
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com