Thứ năm, 14.01.2021 GMT+7

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG KHAI MẠC, TỔ CHỨC THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI CẤP KHOA NĂM HỌC 2020 - 2021

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-TCT ngày 15/10/2020 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, sáng ngày 12/01/2021, khoa Xây dựng Đảng tổ chức Khai mạc thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa năm học 2020 - 2021. Đồng chí Đặng Tân Lập - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường dự và chỉ đạo Khai mạc, tổ chức thi giảng viên giỏi của khoa.

Ảnh: Đồng chí Đặng Tân Lập - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng phát biểu

    Khai mạc thi giảng viên giỏi cấp khoa của khoa Xây dựng Đảng

     Năm học 2020 - 2021, khoa Xây dựng Đảng có 14 giảng viên và giảng viên kiêm chức đăng ký tham gia thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa. Thời gian thi giảng viên giỏi của khoa được tổ chức từ ngày 12/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021.

     Ngay sau khai mạc, đồng chí Đỗ Thị Thúy Hoa - Phó Trưởng khoa đã thực hiện bài dự thi về: “Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng” thuộc môn học Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, với thời gian 90 phút.

 Ảnh: Đồng chí Đỗ Thị Thúy Hoa - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, năm học 2020 - 2021

     Kết thúc mỗi buổi thi, khoa tổ chức họp rút kinh nghiệm để các giảng viên dự đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp; từ đó, mỗi giảng viên dự thi nhận thức được những ưu điểm, thế mạnh của mình để phát huy và khắc phục, chỉnh sửa những hạn chế nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021.

     Thông qua thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, mỗi giảng viên của khoa Xây dựng Đảng sẽ được nâng cao hơn năng lực chuyên môn, cải tiến phương pháp giảng dạy, tích lũy thêm kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm nhằm đáp ứng hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=khoa-xay-dung-dang-khai-mac-to-chuc-thi-giang-vien-day-gioi-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com