Thứ năm, 24.12.2020 GMT+7

Giới thiệu sách mới: TƯ DUY HỆ THỐNG CHO MỌI NGƯỜI - HÀNH TRÌNH TỪ LÝ THUYẾT TỚI TÁC ĐỘNG THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

Chúng ta đang sống trong một thế giới phức hợp, với rất nhiều mối quan hệ qua lại chằng chịt giữa các thành phần tự nhiên, xã hội con người. Hiện nay, dưới tác động của khoa học và công nghệ, thế giới đang biến đổi không ngừng và ngày càng có nhiều vấn đề mới nảy sinh đòi hỏi phải xử lý một cách có hiệu quả. Các vấn đề nảy sinh hầu hết mang tính phức hợp, thế nhưng cách thức giải quyết thường chỉ liên quan trực tiếp đến vấn đề nảy sinh mà ít lưu ý đến mối quan hệ với môi trường xung quanh, nên hiệu quả giải quyết không được như mong muốn, gây ra lãng phí nguồn lực và dễ lặp lại sai lầm trong quá khứ.

     Chính vì vậy, một số nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ hơn phương pháp tư duy hệ thống trong giải quyết vấn đề, theo đó nhìn nhận thế giới trong một thể thống nhất không thể tách rời, tất cả các đơn vị, yếu tố cấu thành, các hiện tượng cơ bản sinh ra từ chúng đều có mối quan hệ, tác động qua lại với nhau trong một tổng thể.

     Với cách thức giải quyết tổng thể, tư duy hệ thống đang là vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt trong các nghiên cứu của nhiều học giả, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý cả vi mô lẫn vĩ  mô ở trong nước cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho bạn đọc quan tâm đến vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản tháng 10 năm 2020 cuốn sách “Tư duy hệ thống cho mọi người Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam”.

        Cuốn sách bao gồm 11 chương với nội dung:

 1. Hành trình bắt đầu!
 2. Hành trình vừa bắt đầu - Sao lại chạy trốn sự phức hợp?
 3. Mọi người đều tham gia hành trình này?
 4. Hãy khám phá bức tranh toàn cảnh trong hành trình
 5. Bức tranh toàn cảnh cho ta thấy điều gì?
 6. Xử lý điểm đòn bẩy một cách có hệ thống
 7. Thực hiện việc quản lý hệ thống đồng bộ
 8. Rút kinh nghiệm là một phần của hành trình
 9. Ứng dụng khoa học Tư duy hệ thống xây dựng mô hình học tập cho sự phát triển bền vững đầu tiên trên thế giới tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà, Việt Nam
 10. Áp dụng khoa học Tư duy hệ thống trong hoạch định chiến lược xây dựng thành phố có bản sắc, có sức sống và có sức cạnh tranh (Mô hình thành phố Hải Phòng, Việt Nam)
 11.  Các công cụ sẵn có cho một thế giới phức hợp và thay đổi nhanh chóng

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường!

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=gioi-thieu-sach-moi-tu-duy-he-thong-cho-moi-nguoi-hanh-trinh-tu-ly-thuyet-toi-tac-dong-thuc-tien-tai-viet-nam
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com