Thứ năm, 05.11.2020 GMT+7

CHI HỘI LUẬT GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng ngày 02/11/2020, Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019 tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

     Tại hội nghị, cán bộ, giảng viên, người lao động cơ quan được nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019. Bộ luật có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp tới người lao động và người sử dụng lao động; một số thay đổi về quyền lợi của người lao động như thời gian làm việc, trường hợp nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương, tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ, bảo hiểm xã hội cho người lao động, vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động… là những vấn đề thu hút sự quan tâm, chú ý của cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường.

Ảnh: Đ/c Lê Thị Lệ Huyền - Chi hội Phó Chi hội Luật gia phổ biến các điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 tới hội nghị

     Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động năm 2019 có ý nghĩa lớn, là hoạt động thiết thực chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, đồng thời thể hiện được vai trò của Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật về lao động cho cán bộ, giảng viên, người lao động cơ quan, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy cán bộ, giảng viên, người lao động nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=chi-hoi-luat-gia-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-chao-mung-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2020
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com