Thứ năm, 03.10.2019 GMT+7

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” GIAI ĐOẠN 2019-2025

Ngày 01/10/2019, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Dự buổi phát động có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường và 02 sinh viên thực tập của Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: phong trào thi đua “Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua do UBND tỉnh nhằm phát động, nâng cao văn hoá công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ giảng viên, nhân viên nhà trường đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện phong trào thi đua trở thành nhiệm vụ trọng tâm, triển khai sâu rộng, thường xuyên trong nhà trường với các mục tiêu, nội dung phong trào thi đua cụ thể đối với tập thể và cán bộ, giảng viên, nhân viên; có tiêu chuẩn thi đua, hình thức khen thưởng phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia của tập thể, cá nhân. 

Thực hiện văn hoá công sở thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm tính liên tục, hiệu quả, chuyên nghiệp trong hoạt động của Nhà trường, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, thân thiện, trách nhiệm, minh bạch. Đồng thời, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, sáng tạo, tận tuỵ, liêm chính gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng hệ thống  nhà trường ngày càng vững mạnh./.

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=phat-dong-phong-trao-thi-dua-can-bo-giang-vien-nhan-vien-truong-chinh-tri-tinh-phu-tho-thi-dua-thuc-hien-van-hoa-cong-so-giai-doan-2019-2025
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com