Thứ ba, 27.11.2018 GMT+7

CHI HỘI LUẬT GIA TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Chiều ngày 26 tháng 11 năm 2018, Chi hội Luật gia tổ chức Hội nghị Nghiệm thu cấp chi hội đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành của chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thu Thủy. Thư ký đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thúy. Các thành viên nhóm nghiên cứu là các hội viên Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Dự Hội nghị nghiệm thu có đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng; đồng chí Hà Thị Như Huế - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu; đồng chí Nguyễn Thị Kim Sự - Chuyên viên phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

Sau khi Đồng chí Trần Thu Thủy- Chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo Tổng hợp kết quả đề tài, các thành viên trong Hội đồng nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu. Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến nhận xét, góp ý, trả lời các vấn đề chưa rõ của Hội đồng và đại biểu. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả đề tài, đạt loại khá. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã kết luận về những ưu điểm và những nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện kết quả đề tài nghiên cứu khoa học để bảo vệ cấp trên.

Nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Hội đồng Nghiệm thu, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung kết quả nghiên cứu đảm bảo tính khoa học, logic để chuẩn bị cho nghiệm thu cấp trường.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=chi-hoi-luat-gia-to-chuc-nghiem-thu-de-tai-khoa-hoc-cap-co-so
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com