Thứ ba, 13.11.2018 GMT+7

CHI HỘI LUẬT GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ LUẬT AN NINH MẠNG NĂM 2018

Sáng ngày 08/11, tại Phòng học số 4, Nhà Giảng đường – Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, Chi hội Luật gia tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật An ninh mạng.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; lãnh đạo các Khoa, phòng, đoàn thể, các cán bộ, giảng viên và học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung K44.

ThS. Nguyễn Thị Hoa Mỹ - Chi hội Trưởng Chi hội Luật gia nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các Luật gia thông tin về sự ra đời, mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; thông tin về sự cần thiết, cũng như những vấn đề cơ bản của Luật An ninh mạng với 07 chương, 43 điều; trong đó nêu rõ những quy định chung và những quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, hoạt động bảo vệ an ninh mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thông qua Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giúp cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Nhà trường hiểu về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, hiểu rõ và hiểu đúng những nội dung của Luật An ninh mạng trong bối cảnh hiện nay và xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó góp phần hình thành thói quen sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.   

 

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=chi-hoi-luat-gia-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-ngay-phap-luat-viet-nam-va-luat-an-ninh-mang-nam-2018
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com