Thứ sáu, 29.06.2018 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 02/7 đến ngày 08/7/2018)


Thứ Ngày

Sáng

Chiều

 

 

Thứ Hai

02/7

- 7h00: Tại sân trường và phòng họp tầng 4 Nhà Điều hành: Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tuần đầu tháng 7/2018.

Thành phần: Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

PHT Đặng Tân Lập phụ trách.

- 7h30: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ trường kỳ họp tháng 7/2018.

Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ trường.

- 9h00: Tại phòng làm việc PHT Đặng Tân Lập: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC Đoan Hùng K7, trường Quân sự K3.

Thành phần: PHT Đặng Tân Lập; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa Dân vận, khoa Xây dựng Đảng; GVCN.

- 10h30: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Họp xét thi đua tháng 6/2018. 

Thành phần: Hội đồng TĐ - KT nhà trường.

 

 

 

 

14h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Duyệt kết quả tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC Đảng ủy khối K16.

Thành phần: Hội đồng duyệt kết quả tốt nghiệp.

 

 

 

Thứ Ba

03/7

- 7h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Họp xét thi đua năm học, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017-2018.

Thành phần: Hội đồng TĐ - KT nhà trường.

- 8h00: Tại Văn phòng khoa NN&PL: Họp chi bộ, họp khoa, tổ công đoàn.

 

- 13h30: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Chấm bài kiểm tra phần I lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K59.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

- 14h00: Tại Văn phòng khoa LLMLN-TTHCM, Dân vận: Họp chi bộ, họp khoa, tổ công đoàn.

- 14h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Phòng TC-HC-QT họp chi bộ, họp phòng, tổ công đoàn.

 

Thứ Tư

04/7

- 7h00 - 9h30: Tại phòng họp tầng 4 Nhà Điều hành: Họp sơ kết công tác Đảng, Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2018.

Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ trường.

- 9h30 - 11h30: Họp giao ban công tác tháng 7 và phổ biến kế hoạch nghỉ hè năm 2018.

Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

- 14h00: Tại Văn phòng khoa Xây dựng Đảng: Họp chi bộ, họp khoa, tổ công đoàn.

- 14h00: Tại Văn phòng Phòng NCKH-TTTL: Họp chi bộ, họp phòng, tổ công đoàn.

- 14h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Ký hợp đồng thầu Nhà ăn Trường Chính trị tỉnh.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Lãnh đạo phòng TC-HC-QT; đ/c Trung (Kế toán trưởng); Đại diện nhà thầu.

 

Thứ Năm

05/7

- Nghỉ hè, theo lịch phân công trực hè.

- 8h00: Tại Văn phòng Phòng Đào tạo: Họp chi bộ, họp phòng, tổ công đoàn.

- 8h00: Làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương (Hiệu trưởng), đ/c Nguyễn Văn Nhạ (PHT), đ/c Ngô Thị Lan Hương (PP Đào tạo).

14h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Họp Ban Giám khảo, tổ thư ký lớp Bồi dưỡng tuyển chọn giảng viên giỏi đi thi khu vực năm 2018.

Thành phần: Theo Quyết định của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Thứ Sáu

06/7

- 8h00: Tại Hội trường A1: Khai giảng lớp Bồi dưỡng và tuyển chọn giảng viên tham gia dự thi Hội thi giảng viên LLCT giỏi khu vực năm 2018.

Thành phần: Khách mời; Lãnh đạo trường; Ban Giám khảo; Tổ thư ký; Trưởng phòng Đào tạo, TC-HC-QT, NCKH-TTTL; GVCN.

- 8h30: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Thông qua bộ đề thi vấn đáp và bộ đề tài khóa luận của khoa LLMLN-TTHCM.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng phòng Đào tạo; Trưởng khoa LLMLN-TTHCM.

- 14h00: Tại Hội trường lớn: Bế giảng lớp TCLLCT-HC Đảng ủy khối K16.

Thành phần: Khách mời; Lãnh đạo trường; Trưởng các khoa, phòng; GVCN.

- 16h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Họp đoàn đi tham quan nghiên cứu thực tế tại quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

Thành phần: Lãnh đạo trường; các thành viên tham gia.

Ban Chấp hành Công đoàn chủ trì cuộc họp.

 

Thứ 7

07/7

7h30: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Họp Ban Giám hiệu nhà trường.

Thành phần: Các đồng chí trong Ban Giám hiệu.

13h30: Tại phòng học số 5 Nhà giảng đường: Thi giảng lớp Bồi dưỡng giảng viên LLCT giỏi.

Thành phần: Ban Giám khảo; Tổ thư ký; Giảng viên giỏi của lớp Bồi dưỡng.

 

CN

08/7

7h30: Tại phòng học số 5 Nhà giảng đường: Thi giảng, rút kinh nghiệm, chọn đội tuyển đi thi khu vực.

Thành phần: Ban Giám khảo; Tổ thư ký; Giảng viên giỏi của lớp Bồi dưỡng.

 

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-27-tu-ngay-027-den-ngay-0872018
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com