Thứ ba, 26.06.2018 GMT+7

LỊCH GIẢNG DẠY - HỌC TẬP THÁNG 8/2018


            1- Lớp Cao cấp lý luận chính trị (HVKVI): Học theo lịch riêng.

            2- Lớp Trung cấp LLCT - HC Yên Lập K7:  Học thứ 5,6, 7, CN tuần 1, 3 hàng tháng.

            3- Lớp Trung cấp LLCT - HC Hạ Hòa K7:  Học thứ 7, CN hàng tuần.

            4- Lớp Trung cấp LLCT - HC Hạ Hòa K8: Học từ 24->30 hàng tháng .

            5- Lớp Trung cấp LLCT - HC Tân Sơn K6:  Học từ 10->16 hàng tháng.

            6- Lớp Trung cấp LLCT - HC Việt Trì K7: Học thứ 7, CN hàng tuần.

            7- Lớp Trung cấp LLCT - HC Cẩm Khê K8: Học thứ 7, CN hàng tuần .

            8- Lớp Trung cấp LLCT - HC Đảng ủy K17: Học thứ 6, 7 hàng tuần .

            9- Lớp Trung cấp LLCT - HC Đảng ủy K18: Học thứ 6, 7 hàng tuần .

           10- Lớp Trung cấp LLCT - HC Đảng ủy khối Doanh nghiệp K1: Học thứ 7, CN hàng tuần .

           11- Lớp Trung cấp LLCT - HC Đoan Hùng K6: Thi tốt nghiệp.

           12- Lớp Trung cấp LLCT - HC Đoan Hùng K7:  thứ 7, CN hàng tuần .

           13- Lớp Trung cấp LLCT - HC Thanh Ba K4: Học thứ 6, 7 hàng tuần.

           14- Lớp Trung cấp LLCT - HC Thanh Sơn K6: Học CN, thứ 2 hàng tuần.

           15- Lớp Trung cấp LLCT - HC Thanh Sơn K7: Học thứ 6,7 hàng tuần.

           17- Lớp Trung cấp LLCT - HC tại TTGDTX tỉnh Phú Thọ K2: Học thứ 7, CN hàng tuần.

           18- Lớp Trung cấp LLCT - HC tại Công ty SPPP&HC Lâm Thao: Học tuần 2, tuần 4( Từ thứ  2->thứ 6)

           19- Lớp Trung cấp LLCT - HC Trường ĐH Hùng Vương K2: Học thứ 7, CN hàng tuần.

           20- Lớp Trung cấp LLCT - HC Phù Ninh K6: Học thứ 7, CN hàng tuần.

            21- Lớp Trung cấp LLCT - HC Thanh Thủy K6: Học thứ  7, CN hàng tuần

            22- Lớp Trung cấp LLCT - HC Việt Trì K8: Học thứ 7, CN hàng tuần.

            23- Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K58 ( huyện Thanh Ba): Học từ 27/4 -> 25/8/2018

            24- Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K59: Học từ 205/6 -> 25/8/2018

            25- Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K60 (Việt Trì): Học từ 205/6 -> 25/8/2018

            26- Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K2: Học từ 08/5 -> 15/9/2018

           27- Lớp Trung cấp LLCT - HC Trường Quân sự K3, Đoan Hùng K6: Thi tốt nghiệp.

           28- Lớp Trung cấp LLCT - HC Đảng ủy K16: Bế giảng

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-giang-day-hoc-tap-thang-82018
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com