Thứ sáu, 08.06.2018 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 11/6 đến ngày 17/6/2018)


Thứ Ngày

Sáng

Chiều

 

 

Thứ Hai

11/6

- 7h30: Tại HVCTQG Hồ Chí Minh: PHT Đặng Tân Lập dự lớp tập huấn chuyên ngành Xây dựng Đảng (từ 11-15/6/2018).

- 7h30: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K2.

- 8h00: Tại phòng học số 4 Nhà giảng đường: Bế giảng lớp TCLLCT-HC tập trung K43.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng các khoa, phòng; GVCN; Học viên lớp.

- 9h00: Tại phòng làm việc PHT Nguyễn Văn Nhạ: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC Tân Sơn K6.

Thành phần: PHT Nguyễn Văn Nhạ; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa LLMLN-TTHCM; GVCN.

 

- 13h30: PHT Hoàng Tiến Điệp giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K2.

- 13h30: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh: Đ/c Nguyễn Văn Sách - Nguyên Hiệu trưởng, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng, đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC-HC-QT dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc do UBND tỉnh tổ chức.

 

 

Thứ Ba

12/6

- 7h30: PHT Hoàng Tiến Điệp giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K2 (01 ngày).

- 7h30: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh: Hội nghị triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng; Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC-HC-QT; Đ/c Phan Viết Vinh Hạnh - Văn thư dự Hội nghị.

 

 

Thứ Tư

13/6

- 7h30: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Họp Ban Tổ chức Hội thảo “Đổi mới nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cơ sở.

Thành phần: Các đồng chí trong Ban Tổ chức.

(Đ/c Hoàng Tiến Điệp - PHT chỉ đạo chuẩn bị chu đáo).

- 7h30: Tại phòng học số 4 Nhà giảng đường: Thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC Đảng ủy khối K16 (1,5 ngày).

Thành phần: Ban Coi thi.

- 9h00: Tại phòng làm việc của Hiệu trưởng: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC Công ty Suppe.

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa XDĐ; GVCN.

14h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Họp Hội đồng Tuyển sinh lớp TCLLCT-HC Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh K18.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

Thứ Năm

14/6

- 7h00: Tại phòng họp tầng 4 Nhà Điều hành: Chấm bài kiểm tra lần 1 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K56 (Hạ Hòa).

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

- 7h30: PHT Hoàng Tiến Điệp giảng bài lớp TCLLCT-HC Tân Sơn K6 (01 ngày).

- 9h00: Tại phòng làm việc PHT Nguyễn Văn Nhạ: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC TTGDTX tỉnh K2.

Thành phần: PHT Nguyễn Văn Nhạ; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa NN&PL; GVCN.

- 10h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Chi bộ phòng TC-HC-QT tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Thành phần: Khách mời; Toàn thể đảng viên CB.

13h30: Tại phòng họp tầng 4 Nhà Điều hành: Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018.

Thành phần: Lãnh đạo trường; các đ/c giảng viên và giảng viên kiêm chức nhà trường.

 

Thứ Sáu

15/6

 

7h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Chấm bài kiểm tra lần 1 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K2.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

 

 

- 14h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Duyệt kết quả tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC tại TTGDNN-GDTX thành phố Việt Trì.

Thành phần: Khách mời; Hội đồng duyệt kết quả tốt nghiệp.

- 15h30: Tại phòng làm việc của Hiệu trưởng: Duyệt điều kiện kiểm tra lần 2 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K56 (Hạ Hòa); Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC Việt Trì K7.

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa NN&PL, khoa Dân vận; GVCN.

- 15h30: Tại phòng làm việc PHT Hoàng Tiến Điệp: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC Đoan Hùng K7, Trường Quân sự K3.

Thành phần: PHT Hoàng Tiến Điệp; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa Dân vận, khoa LLMLN-TTHCM; GVCN.

 

Thứ 7

16/6

- 7h30: PHT Hoàng Tiến Điệp giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K58 - Thanh Ba (1,5 ngày).

- 8h00: Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hạ Hòa K6.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Lãnh đạo phòng Đào tạo, TC-HC-QT; GVCN.

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - PHT.

Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - PTPTC-HC-QT.

 

 

 

 

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - HT

Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - TPTC-HC-QT.

 

CN

17/6

13h30: HT Nguyễn Thị Thanh Hương giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K2 (01 ngày).

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - HT

Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - TPTC-HC-QT.

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - PHT.

Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - PTPTC-HC-QT.

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-24-tu-ngay-116-den-ngay-1762018
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com