Thứ tư, 06.06.2018 GMT+7

BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT – HC HUYỆN LÂM THAO KHÓA 4 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày 05/6/2018, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Huyện ủy Lâm Thao và Trung tâm BDCT huyện tổ chức bế giảng lớp TCLLCT - HC khóa 4. Đến dự Lễ Bế giảng có các đồng chí Đặng Tân Lập - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, đồng chí Đào Hùng Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lâm Thao và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học, các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm BDCT huyện Lâm Thao, lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Lớp TCLLCT - HC khóa 4 do Trường chính trị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Huyện ủy Lâm Thao được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế; 77 học viên được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, trong đó có 35 học viên (45.5%) xếp loại tốt nghiệp khá, giỏi và có 08 học viên được Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Lớp học có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới và nâng cao trình độ LLCT- HC  cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện Lâm Thao và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện, giúp học viên có nhận thức tương đối có hệ thống  về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng và chế độ XHCN; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Đặng Tân Lập - Phó Hiệu trưởng đã chúc mừng biểu dương kết quả lớp học đạt được và khẳng định có được kết quả trên là có sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy; Ban Giám hiệu trường Chính trị tỉnh; Ban chỉ đạo lớp học; sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Thao; sự nhiệt tình trách nhiệm của các giảng viên; tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên. Đồng chí đề nghị các học viên phát huy tính tự chủ, tự giác; ý thức tổ chức kỷ luật, học đi đôi với hành; gắn kiến thức lý luận với thực tiễn, vận dụng kiến thức đã học trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu, rèn luyện trở thành cán bộ ưu tú của Đảng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Thao, đồng chí Đào Hùng Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lâm Thao đã cảm ơn sự quan tâm,  phối hợp chặt chẽ hiệu quả của Ban Giám hiệu, các khoa, phòng, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh trong  công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của huyện trong những năm qua và mong rằng thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của nhà trường để tổ chức các lớp học tiếp theo; Đồng chí yêu cầu mỗi học viên cần phát huy tốt những kiến thức đã được học tập, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác,  góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thay mặt tập thể lớp đồng chí Đặng Quốc Vinh -  Lớp Trưởng phát biểu tri ân sự quan tâm, tạo điều kiện của Trường Chính trị tỉnh, Huyện ủy Lâm Thao và Trung tâm BDCT huyện để lớp học tổ chức thành công tốt đẹp và hứa tiếp tục rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu về đạo đức lối sống, thực hành phong cách làm việc khoa học, trách nhiệm nêu gương của người cán bộ đảng viên; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân, vận dụng các kiến thức tiếp thu, lĩnh hội được trong thời gian học tập vào công tác thực tiễn, để làm việc có chất lượng, hiệu quả cao hơn, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan tổ chức giao cho.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=be-giang-lop-tcllct-hc-huyen-lam-thao-khoa-4-nam-hoc-2017-2018
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com