Thứ sáu, 01.06.2018 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 04/6 đến ngày 10/6/2018)


Thứ Ngày

Sáng

Chiều

 

 

Thứ Hai

04/6

- 7h00: Tại sân trường và phòng họp tầng 4 Nhà điều hành: Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tuần đầu tháng 6/2018.

Thành phần:Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

PHT Hoàng Tiến Điệp phụ trách.

- 7h40: Tại phòng học số 1 nhà giảng đường: Đ/c Ngô Thị Lan Hương - Phó Trưởng phòng Đào tạo dự thi giảng viên giỏi cấp trường.

Thành phần: Hội đồng Đào tạo - Khoa học; Các giảng viên; Thư ký.

- 9h30: Tại văn phòng khoa Xây dựng Đảng: Họp chi bộ, họp khoa, tổ công đoàn.

- 9h30: Tại văn phòng phòng Đào tạo: Họp chi bộ, họp phòng, tổ công đoàn.

- 14h00: Tại văn phòng khoa NN&PL, khoa Dân vận: Họp chi bộ, họp khoa, tổ công đoàn.

- 14h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà điều hành: Họp chi bộ, họp phòng, tổ công đoàn phòng TC-HC-QT.

- 14h00: Bế giảng lớp TCLLCT-HC Lâm Thao K4.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Lãnh đạo phòng NCKH-TTTL, Lãnh đạo phòng Đào tạo; GVCN.

- 14h00: Tại phòng làm việc của Hiệu trưởng: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K2, TCLLCT-HC tại Trường Quân sự K3.

Thành phần:Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa NN&PL; GVCN.

- 15h00: Tại phòng chờ tầng 1 nhà giảng đường: Đón học viên lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K59.

Thành phần:Cán bộ phòng Đào tạo, phòng TC-HC-QT; GVCN.

 

Thứ Ba

05/6

- 7h30: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K2.

- 7h30: Tại phòng học số 2 nhà giảng đường: Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K59.

Thành phần:Lãnh đạo trường; Lãnh đạo khoa NN&PL, phòng Đào tạo, TC-HC-QT, NCKH-TTTL.

- 8h00: Tại văn phòng khoa LLMLN-TTHCM: Họp chi bộ, họp khoa, tổ công đoàn.

- 8h00: Tại văn phòng phòng NCKH-TTTL: Họp chi bộ, họp phòng, tổ công đoàn.

- 9h00: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Làm việc với Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở lớp năm 2018.

Thành phần:Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo trường; Trưởng phòng Đào tạo, TC-HC-QT; Đại diện Lãnh đạo phòng NCKH-TTTL.

14h00: Tại TTBDCT Thành phố Việt Trì: Khai giảng lớp TCLLCT-HC K8.

Thành phần dự:Lãnh đạo trường; Lãnh đạo khoa Dân vận; Lãnh đạo phòng Đào tạo; GVCN.

 

 

Thứ Tư

06/6

9h00: Tại phòng làm việc PHT Đặng Tân Lập: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC Yên Lập K7.

Thành phần:PHT Đặng Tân Lập; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa Dân vận; GVCN.

13h30: Tại phòng họp tầng 3 Nhà điều hành: Chấm khóa luận và chấm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC tại TTGDNN-GDTX thành phố Việt Trì.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

Thứ Năm

07/6

- 7h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà điều hành: Chấm bài kiểm tra lần 2 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K57.

Thành phần:Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

- 7h30: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K59 (01 ngày).

- 9h00: Tại phòng làm việc PHT Hoàng Tiến Điệp: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC Hạ Hòa K7, Cẩm Khê K8.

Thành phần:PHT Hoàng Tiến Điệp; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa XDĐ, khoa LLMLN-TTHCM; GVCN.

13h30: Tại phòng họp tầng 3 Nhà điều hành: Chấm bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K57.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

 

Thứ Sáu

08/6

- 8h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà điều hành: Duyệt điều kiện thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC Đảng ủy khối K16.

Thành phần:Lãnh đạo trường; Lãnh đạo phòng Đào tạo; Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; GVCN.

- 9h30: Tại phòng làm việc của Hiệu trưởng: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K58 (Thanh Ba), TCLLCT-HC Thanh Thủy K6.

Thành phần:Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa NN&PL, khoa XDĐ; GVCN.

- 14h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà điều hành: Duyệt kết quả tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC Hạ Hòa K6.

Thành phần:Hội đồng duyệt kết quả tốt nghiệp.

- 14h00: Tại phòng làm việc PHT Nguyễn Văn Nhạ: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC Đoan Hùng K7.

Thành phần:PHT Nguyễn Văn Nhạ; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa LLMLN-TTHCM; GVCN.

 

 

Thứ 7

09/6

- 7h30: Tại TTBDCT Thành phố Việt Trì: Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K60.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Lãnh đạo khoa NN&PL; Lãnh đạo phòng Đào tạo; GVCN.

- 7h30: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K58 - Thanh Ba (1,5 ngày)

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - HT

Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - TPTC-HC-QT.

 

 

 

 

 

 

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - PHT.

Đ/c Nguyễn Thị Thảo - PTPTC-HC-QT.

 

CN

10/6

- 7h30: Phó Hiệu trưởng Hoàng Tiến Điệp giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K2 (01 ngày).

- 7h30: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K60 -  Việt Trì (01 ngày).

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - PHT.

Đ/c Nguyễn Thị Thảo - PTPTC-HC-QT.

 

 

 

 

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - HT

Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - TPTC-HC-QT.

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-23-tu-ngay-046-den-ngay-1062018
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com