Chủ nhật, 13.05.2018 GMT+7

LỊCH GIẢNG DẠY Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K2 - 2018 (Từ ngày 08/5/2018 ->15/9/2018)


Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-giang-day-lop-boi-duong-ngach-chuyen-vien-chinh-k2-2018-tu-ngay-0852018-1592018
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com