Chủ nhật, 13.05.2018 GMT+7

LỊCH GIẢNG DẠY Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K58 - Huyện Thanh Ba (Từ ngày 27/4/2018 ->31/8/2018).


Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-giang-day-lop-boi-duong-ngach-chuyen-vien-k58-huyen-thanh-ba-tu-ngay-2742018-3182018.
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com