Chủ nhật, 13.05.2018 GMT+7

LỊCH GIẢNG DẠY Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K57 năm 2018 - Khối Đảng, Đoàn thể (Từ ngày 26/4/2018 ->20/6/2018)


Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-giang-day-lop-boi-duong-ngach-chuyen-vien-k57-nam-2018-khoi-dang-doan-the-tu-ngay-2642018-2062018
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com