Thứ bảy, 05.05.2018 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 07/5 đến ngày 13/5/2018)


Thứ Ngày

Sáng

Chiều

 

 

Thứ Hai

07/5

- 8h00: Tại văn phòng khoa Dân vận: Họp chi bộ, khoa, tổ công đoàn.

- 9h00: Tại phòng làm việc HT Nguyễn Thị Thanh Hương: Duyệt điều kiện kiểm tra lần 2 lớp BD ngạch Chuyên viên K55.

Thành phần: HT Nguyễn Thị Thanh Hương; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa NN&PL; GVCN.

- 9h00: Tại phòng họp tầng 3 nhà Hiệu bộ: Làm việc với Lãnh đạo Tỉnh đoàn thanh niên về mở lớp bồi dưỡng năm 2018.

Thành phần: Khách mời; PHT Hoàng Tiến Điệp; Đại diện Lãnh đạo phòng Đào tạo, TC - HC - QT, khoa Dân vận.

- 14h00: Tại phòng họp tầng 3 nhà Hiệu bộ: Duyệt điều kiện thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K43.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Đại diện Lãnh đạo phòng Đào tạo, TC - HC - QT; GVCN.

- 15h00: Tại văn phòng phòng Đào tạo: Họp chi bộ, phòng, tổ công đoàn.

- 15h30: Tại Hội trường A1: Đón học viên lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 2 năm 2018.

Thành phần: Phòng Đào tạo, TC-HC-QT; GVCN; Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Thứ Ba

08/5

8h00: Tại Hội trường A1: Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 2 năm 2018.

Thành phần: Khách mời, Lãnh đạo trường; Lãnh đạo phòng Đào tạo; Trưởng các khoa, phòng; GVCN.

14h00: Tại phòng họp tầng 3 nhà Hiệu bộ: Họp Hội đồng lương nhà trường xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2018.

Thành phần: Hội đồng lương nhà trường.

 

Thứ Tư

09/5

- 7h30: Tại phòng học số 4 khu giảng đường: Thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K43 (1,5 ngày).

Thành phần: Ban Coi thi.

- 7h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Hiệu bộ: Chấm bài kiểm tra lần 2 lớp Bồi dưỡng Chuyên viên K55.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

- 9h00: Tại phòng làm việc PHT Hoàng Tiến Điệp: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC Đoan Hùng K7.

Thành phần: PHT Hoàng Tiến Điệp; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa LLMLN-TTHCM; GVCN.

13h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Hiệu bộ: Chấm khóa luận và thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC Lâm Thao K4.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

Thứ Năm

10/5

- 7h30: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp TC Quân sự K3 (01 ngày).

- 7h30: PHT Đặng Tân Lập và các đ/c trong đoàn công tác làm việc tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

- 8h00: PHT Hoàng  Tiến Điệp dự Hội nghị Bộ Nội vụ tại quận Đồ Sơn - Hải Phòng (02 ngày: 10, 11/5/2018)

- 9h00: Tại phòng làm việc HT Nguyễn Thị Thanh Hương: Duyệt điều kiện thi hết môn TCLLCT-HC Thanh Ba K4, Trường Đại học Hùng Vương K2.

Thành phần: HT Nguyễn Thị Thanh Hương; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa Dân vận, khoa LLMLN-TTHCM; GVCN.

13h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Hiệu bộ: Chấm bài thu hoạch cuối khóa lớp Bồi dưỡng Chuyên viên K55.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

Thứ Sáu

11/5

- 7h30: Tại Hội trường A1:

+ Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018.

+ Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng (Phó trưởng khoa XDĐ) và đ/c Nguyễn Thị Thúy (giảng viên khoa NN&PL) thi giảng.

Thành phần: Lãnh đạo trường; các đ/c giảng viên và giảng viên kiêm chức; Thư ký.

Phòng NCKH-TTTL chuẩn bị chu đáo.

- 9h00: Tại phòng làm việc PHT Đặng Tân Lập: Duyệt điều kiện thi hết môn TCLLCT-HC TTGDTX tỉnh K2.

Thành phần: PHT Đặng Tân Lập; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa XDĐ; GVCN.

13h30: Tại Hội trường A1: Đ/c Đinh Thị Phương (Trưởng phòng Đào tạo) dự thi giảng viên giỏi cấp trường.

 

Thứ 7

12/5

- Trực trường:Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - HT

Đ/c Nguyễn Thị Thảo - PTPTC-HC-QT.

- Trực trường:Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - PHT.

Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - TPTC-HC-QT.

 

CN

13/5

- 7h30: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp Chuyên viên chính K2 (01 ngày).

- Trực trường:Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - PHT.

Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - TPTC-HC-QT.

- Trực trường:Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - HT

Đ/c Nguyễn Thị Thảo - PTPTC-HC-QT.

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-19-tu-ngay-075-den-ngay-1352018
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com