Thứ sáu, 04.05.2018 GMT+7

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15 - CT/TW VÀ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 20 - CT/TW NGÀY 18/01/ 2018 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Ngày 27/4/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15 – CT/TW và triển khai Chỉ thị số 20 – CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

Dự hội nghị có Ban giám đốc Học viện, các Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Ngày 28/8/2002 Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX ra Chỉ thị 15 – CT/TW về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tại Hội nghị đã đánh giá tổng kết 15 năm (2002 – 2017) thực hiện Chỉ thị 15 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX. 15 năm qua (2002 – 2017) công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần tổng kết thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam, rút ra kinh nghiệm, bài học, quy luật cách mạng Việt Nam; giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 15 – CT/TW còn một số hạn chế. Đó là, một số cấp ủy Đảng ở Trung ương và địa phương chưa nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng, do đó việc triển khai còn chậm, nội dung quán triệt chưa sâu sắc, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra. Công tác chỉ đạo thực hiện có nơi còn lúng túng, chưa chủ động. Trình độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng ở các tỉnh, thành phố chưa đồng đều. Một số ấn phẩm Lịch sử Đảng ở Trung ương và địa phương khi tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản chưa tuân thủ đầy đủ các quy định chung về tổ chức thẩm định; đánh giá chất lượng còn đơn giản. Sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, địa phương trong chỉ đạo thực hiện chưa thật sự chặt chẽ và thường xuyên.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong thời gian tới, ngày 18/01/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng  khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 20 – CT/TW về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”  trong thời kỳ mới.

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu thực hiện Chỉ thị số 20 – CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” .

Các báo cáo tham luận tại Hội nghị của các tỉnh, thành như Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đắc Lắc… nêu bật những kết quả, kinh nghiệm của địa phương trong nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy lịch sử Đảng, chỉ ra những khó khăn, thách thức; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy lịch sử Đảng trong thời kỳ mới.

Tại Hội nghị, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; cũng tại Hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tuyên dương trao thưởng cho 8 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu trên cả nước có nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy lịch sử Đảng trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã có bài tham luận trao đổi tại Hội nghị. Dự Hội nghị cùng đồng chí Hiệu trưởng, còn có đồng chí Nguyễn Đức Hà - Trưởng khoa Xây dựng Đảng. Thay mặt Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, các đồng chí đã tiếp thu tinh thần Chỉ thị số 20 – CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thể hiện rõ quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=hoi-nghi-toan-quoc-tong-ket-15-nam-thuc-hien-chi-thi-so-15-cttw-va-trien-khai-chi-thi-so-20-cttw-ngay-1801-2018-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com