Thứ sáu, 13.04.2018 GMT+7

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý CHO HOẠT ĐỘNG THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-TCT ngày 21 tháng 01 năm 2018 của Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ và kết quả thao giảng cấp khoa, đăng ký thao giảng cấp trường của các khoa chuyên môn, 100% các khoa đã tiến hành xong thao giảng cấp khoa và lựa chọn những giảng viên và giảng viên kiêm chức đạt loại giỏi để thao giảng cấp trường.

Kết quả: có 26 giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa, trong đó 24/26 đạt loại giỏi; có 22/26 giảng viên đăng ký tham gia thao giảng cấp trường.

Để triển khai thực hiện tốt hoạt động thao giảng, lãnh đạo trường thông báo kế hoạch triển khai thực hiện thao giảng cấp trường năm 2018 như sau:

- Từ ngày 02/4-15/4/2018: Căn cứ kế hoạch thao giảng đã ban hành, Lãnh đạo các khoa gửi kết quả thao giảng cấp khoa, đề xuất danh sách giảng viên dự thao giảng cấp trường và mỗi giảng viên thao giảng cấp trường nộp 12 cuốn giáo án về Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu (người nhận: đồng chí Hà Thị Thu Lan, giảng viên phòng Nghiên cứu khoa học-Thông tin - Tư liệu);

- Từ ngày 20/4-30/4/2018: Hội đồng Đào tạo - Khoa học chấm giáo án của các giảng viên thao giảng cấp trường tại Hội trường tầng 4- Nhà Hiệu bộ;

 Phòng Nghiên cứu khoa học -Thông tin - Tư liệu phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn xây dựng lịch thao giảng cấp trường trên đối tượng học viên thực hoặc học viên giả định;

- Từ ngày 10/5-31/5/2018: Thao giảng cấp trường tại phòng học số 01- Khu giảng đường (lịch thao giảng cấp trường sẽ có thông báo sau);

- Từ ngày 4/6-15/6/2018: Tổng hợp điểm đánh giá giờ giảng, công bố kết quả và tổng kết, rút kinh nghiệm thao giảng.

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý trong kế hoạchtriển khai thực hiện thao giảngcấp trường, thẩm định chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2017 - 2018. Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các khoa, phòng triển khai tới cán bộ, giảng viên để tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Các thông tin liên quan đến Thao giảng cấp trường sẽ được đăng tải trên Website nhà trường: truongchinhtritinhphutho.gov.vn.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=mot-so-noi-dung-can-luu-y-cho-hoat-dong-thao-giang-cap-truong-nam-2018
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com