Thứ sáu, 12.01.2018 GMT+7

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2017

Thực hiện Công văn số 917-CV/TU, ngày 30/11/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ; Công văn số 475-CV/ĐUK, ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về việc “Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017”; ngày 9/01/2018, BCH Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã họp xét duyệt đánh giá xếp loại chi bộ, đảng viên của Đảng bộ năm 2017.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy đã quán triệt các nội dung về đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên theo hướng dẫn của cấp trên năm 2017. Các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến và tiến hành bỏ phiếu xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 như sau:

 Về xếp loại đảng viên

Tổng số đảng viên của Đảng bộ gồm 66 đồng chí. Tham gia đánh giá, xếp loại có 64 đồng chí (02 đồng chí không tham gia xếp loại vì mới kết nạp), trong đó

- Đảng viên có 60 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 93,7%)

- 04 đồng chí Hoàn thành nhiệm vụ 04 đồng chí (chiếm 6,3)

Hội nghị đã bình bầu 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017:

 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy,  Phó Hiệu trưởng

 Đ/c Sơn Thị Bích Ngọc - Bí thư chi bộ Khoa Dân vận

 Đ/c Nguyễn Đức Hà - Trưởng khoa Xây dựng Đảng

 Đ/c Dương Quốc Vinh - Trưởng phòng NCKH,TTTL

 Đ/c Đỗ Quỳnh Phương - Bí thư chi bộ Khoa LLMLN, TTHCM

 Đ/c Nguyễn Việt Hòa- Bí thư chi bộ khoa Nhà nước& Pháp luật

 Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Bí thư chi bộ Phòng TC-HC-QT

 Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư chi bộ Phòng TCHC- QT

 Về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng

- Về đánh giá, xếp loại chi bộ:

Tham dự xếp loại có 07 chi bộ, trong đó:

- 04 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 57%)

- 03 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (43%)

Hội nghị đã bình bầu: 01 chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu (Chi bộ khoa xây dựng Đảng), đề nghị Ban thường vụ Đảng bộ khối CCQ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tặng Bằng khen 6 năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

- Về đánh giá xếp loại Đảng bộ nhà trường năm 2017:

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2017, các ý kiến trong hội nghị thống nhất  Đảng bộ đạt 98,5 điểm, đề nghị Ban thường vụ Đảng bộ khối CCQ tỉnh công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017

Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các chi bộ, các đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nghiêm túc quán triệt hướng dẫn của cấp trên về Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi bộ và đảng viên của Đảng bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng bộ Khối CCQ tỉnh giao cho.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=hoi-nghi-danh-gia-xep-loai-to-chuc-dang-va-dang-vien-nam-2017
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com