Thứ năm, 04.01.2018 GMT+7

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2017

Thực hiện Quy định của Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo của Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; Thực hiện Thông báo số 06-TB/ĐU ngày 01/3/2017 của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh về Thông báo kết luận của Đảng ủy về nội dung sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ năm 2017; căn cứ Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2017 của Chi bộ phòng TC - HC - QT đã được Thường trực Đảng uỷ phê duyệt.

Ngày 28/12/2017 Chi bộ phòng TC- HC- QT tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên đánh giá việc học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvề phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đầy đủ đảng viên, nhân viên của Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

 Là một Chi bộ luôn thực hiện tốt việc học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minhvề phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Chi bộ xác định công tácgiáo dục chính trị, tư tưởng lên hàng đầu, tuyên truyền, xây dựngphòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho cán bộ, đảng viên, nhân viên; coi trọng biện pháp phòng ngừa là chính. Vì vậy, trong các buổi học tập Nghị quyết, sinh hoạt Chi bộ, Ban Chi ủy luôn thực tốt công tác nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình thẳng thắn, chân tình, khách quan trên tinh thần xây dựng, cùng hướng tới mục đích xây dựng tập thể phòng, Chi bộ đoàn kết vững mạnh.

Qua tham luận của 6 đồng chí,Chi bộ đã nhận thấy cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tư tưởngđạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện, làm theo; đồng thời nhận diện 27 biểu hiện của sự suy thoái đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để chủ động phòng, chống. Các cán bộ, đảng viên, quần chúng đã nỗ lực rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, tận tình trách nhiệm, tương trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2017, đồng chí Bí thư Chi bộ khẳng định việc tổ chứcthực hiệncác nội dung sinh hoạt theo kế hoạch của Đảng ủytrường và tổ chứcthực hiệnChỉ thị số 05-CT/TW là hết sức cần thiết. Đồng thời học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng là việc làm khẩn trương và cấp bách. Từ đó các cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực hưởng ứng học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Chi ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về diễn biến, tư tưởng, tình hình học tậpvà vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtrong thực hiệnnhiệm vụchuyên môn. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viênphải tự giác thường xuyên rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chu đáo trong phục vụ Nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=chi-bo-phong-to-chuc-hanh-chinh-quan-tri-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-de-quy-iv2017
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com