Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  596
Hôm qua :  847
Lượt truy cập : 664202
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI CÔNG TÁC CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
9 10 178

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI CÔNG TÁC CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thứ hai, 10.07.2017 16:24

ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn
Phó Trưởng phòng TC-HC-QT
Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn, nó không những đảm bảo tính đặc trưng của Công đoàn, mà còn tạo sức mạnh đoàn kết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn được Công đoàn Trường Chính trị tỉnh quan tâm, đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động Công đoàn Trường luôn được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu quan tâm, tạo điều kiện; đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có truyền thống đoàn kết, gắn bó; 100% CCVCLĐ đều tham gia tổ chức công đoàn; đoàn viên công đoàn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và LLCT; đời sống, việc làm của CCVCLĐ ổn định và có bước phát triển.Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan; hàng năm tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để thảo luận, thống nhất các mục tiêu cần thực hiện trong năm, ký giao ước thi đua; bầu Ban Thanh tra nhân dân. Ban chấp hành Công đoàn đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, BHYT, BHXH, BHTN đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức hàng năm

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, có 07 đoàn viên được chuyển ngạch lương, 34 đoàn viên được nâng lương trước hạn, 83 đoàn viên được nâng lương đúng hạn, 38 đoàn viên được nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, 12 đoàn viên được hưởng chế độ hưu trí, 14 đoàn viên được hưởng chế độ thai sản, 12 đoàn viên được đề nghị cho hưởng thâm niên nhà giáo, 171 lượt đoàn viên được nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo, 17 lượt đoàn viên được bổ nhiệm phó, trưởng các khoa, phòng. Công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện tốt nhằm động viên đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao; những chính sách mới được thông tin đầy đủ, kịp thời tới toàn thể đoàn viên công đoàn biết và thực hiện. Các chế độ như: Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán, thăm quan thực tế, các ngày lễ lớn trong năm... đều được Ban chấp hành Công đoàn tham mưu với Lãnh đạo trường thực hiện đầy đủ cho đoàn viên công đoàn. Việc thăm hỏi đoàn viên khi gia đình có việc hiếu, hỷ, lúc khó khăn, ốm đau, hoạn nạn được quan tâm, chia sẻ kịp thời. Việc chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng được duy trì thường xuyên với tinh thần, trách nhiệm cao. Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Lãnh đạo Trường, Công đoàn trường trao quà cho các đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán

Bên cạnh thuận lợi và những kết quả đạt được, việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên còn có khó khăn:

- Mặc dù hiện nay cán bộ đoàn viên nhà trường có mức thu nhập bình quân tương đối cao, đạt 7.500.000đ/người/tháng. Tuy nhiên, vẫn còn trên 20 đoàn viên có mức lương dưới 4 triệu đồng/tháng, vẫn có đoàn viên có mức lương dưới 3 triệu đồng/tháng. Như vậy, với mức thu nhập ấy chưa đủ để trang trải cho bản thân, do đó rất khó khăn trong việc chi phí cho cuộc sống gia đình.

- Các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan, nghiên cứu thực tế được tổ chức thường xuyên, hàng năm, song một số đoàn viên do phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoặc nuôi con nhỏ do vậy chưa có điều kiện để tham gia đông đủ.

Hoạt động thể thao được duy trì thường xuyên

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, để thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Công đoàn Trường Chính trị tỉnh trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là: Tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai học tập đến toàn thể đoàn viên công đoàncác văn bản như: Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn VSLĐ, Luật phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống HIV/AIDS, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nắm vững nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn Nhà trường.

Hai là, Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, sự tạo điều kiện của Ban Giám hiệu để thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên. Công đoàn tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao hiệu suất công việc, sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn lực để góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên, nhất là điều kiện làm việc của đoàn viên công đoàn nữ. Tạo môi trường làm việc cởi mở, thân thiện trong cơ quan cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn phân công những đoàn viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và chủ nhiệm để hỗ trợ những đoàn viên, giảng viên mới ra trường.

Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo trường và bộ phận tài vụ kế toán chi trả tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, tiền thai sản... cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong nhà trường kịp thời.

Ba là, Tiếp tục phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức tốt việc đi tham quan, nghiên cứu thực tế cho cán bộ, đoàn viên trong dịp hè. Duy trì hoạt động khám, chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên; phối hợp với các đoàn thể tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động thể thao, văn hoá văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Với tinh thần tương thân, tương ái, Ban Chấp hành Công đoàn nên vận động đoàn viên xây dựng Quỹ tình thương để giúp đỡ một số cán bộ, giảng viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Ban chấp hành Công đoàn cùng với các tổ công đoàn kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ khi bản thân và gia đình cán bộ, nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn, tang gia, hiếu, hỷ.

Tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn. Mọi chủ trương đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất những biện pháp thực hiện. Đánh giá đúng mức tình hình tư tưởng của đoàn viên công đoàn ở mỗi kì họp hàng tháng, nhận định ra ưu điểm để phát huy, tồn tại phải khắc phục.

Bốn là, Động viên đoàn viên tích cực học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao đạt chất lượng, hiệu quả để có thể nâng cao mức thu nhập, cải thiện đời sống từ chính các hoạt động chuyên môn, phục vụ.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Ban chấp hành Công đoàn Trường Chính trị tỉnh cùng với sự nỗ lực cố gắng của mỗi đoàn viên công đoàn Nhà trường, hy vọng rằng hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ đạt được được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa để góp phần viết tiếp trang sử 60 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2017
VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ, GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I/2017
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CÔNG TÁC PHỤC VỤ GIẢNG DẠY, HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HIỆN NAY
CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2
HỘI NGHỊ MỞ THẦU NÂNG CẤP, CẢI TẠO NHÀ BẾP, NHÀ ĂN TẬP THỂ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2016
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất