Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  233
Hôm qua :  1151
Lượt truy cập : 2160413
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2022
9 10 52

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2022

Thứ năm, 29.09.2022 15:21

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Bí thư Chi bộ phòng TC, HC, TT, TL
Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 14/02/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022; sáng 29/9/2022, Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tổ chức Sinh hoạt chuyên đề quý 3/2022 với sự có mặt của 22/24 các đảng viên, nhân viên.

     Sau khi nghe đồng chí Bí thư chi bộ phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung; quán triệt Sinh hoạt chuyên đề quý 3/2022 phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu và nội dung kế hoạch đề ra. Chi bộ đã được nghe các đảng viên trình bày tham luận và tập trung thảo luận về nội dung: "Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực tham gia các phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường (1957 - 2022) gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đảng viên chi bộ trong việc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý 3/2022, từ việc xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị tham luận gửi chi ủy duyệt đúng thời gian; chuẩn bị cơ sở vật chất; sắp xếp công việc tham dự Sinh hoạt chuyên đề đông đủ, đúng giờ; phát biểu tham luận sôi nổi.

     Đồng thời, Bí thư chi bộ nhấn mạnh: Trong những năm qua, chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu về công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua do các cấp phát động tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng của chi bộ. Vận động được 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng nghiêm túc thực hiện. Chi bộ đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị. Trong đó, tập trung công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Chi bộ đã phối hợp tốt với các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể trong nhà trường, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhà trường phát động, tổ chức như: “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”; "Xây dựng hình ảnh mẫu mực người cán bộ trường Đảng"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực…

     Đặc biệt, hướng tới Kỷ niệm ngày truyền thống Nhà giáo việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường (1957 - 2022), Ban Giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”. Để thực hiện tốt phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ được phân công; các nội dung, giải pháp đã được chi bộ thảo luận, thống nhất cần thực hiện trong thời gian tới, đó là:

     Đối với Chi uỷ chi bộ, Lãnh đạo phòng:

     Thứ nhấtTăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ, đảng viên, nhân viên của chi bộ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, là quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường (1957 - 2022) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022; qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên về truyền thống 65 năm ngày thành lập trường (1957 - 2022) và ý nghĩa Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Tri ân, tôn vinh người thầy, vai trò của nhà giáo, của giảng viên Trường Chính trị đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo cán bộ của tỉnh. Khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy - Ban Giám hiệu đối với hoạt động của nhà trường; cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập, phục vụ; động viên cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu vươn lên trong công tác.

     Thứ haiTiếp tục tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo trường trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; chuẩn bị cơ sở vật chất; phân công công việc phù hợp; tạo điều kiện về thời gian; khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên tham gia tích cực, trách nhiệm; phục vụ chu đáo các hoạt động Kỷ niệm 65 năm thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.

     Thứ ba: Cụ thể hoá nội dung các phong trào thi đua do các cấp phát động theo hướng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và phục vụ thiết thực cho việc hoành thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Phân công chi uỷ viên, Lãnh đạo phòng theo dõi việc thực hiện các phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, hằng tháng tổng hợp, báo cáo làm cơ sở cho việc bình xét năng suất lao động. Phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh các cá nhân tận tâm, tận tuỵ với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn nghệ, thể thao và các hoạt động chung của nhà trường; kịp thời biểu dương vào dịp cuối tháng, đề nghị khen thưởng nhân dịp tổng kết phong trào thi đua, kết thúc năm kế hoạch để tạo sức lan toả trong cơ quan, đơn vị.

     Thứ tư: Tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, hướng tới xây dựng trường chính trị đạt chuẩn theo tiêu chí tại Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương.

     Đối với cán bộ, đảng viên và nhân viên:

     Thứ nhất: Tiếp tục học tập chuyên môn, nghiệp vụ để không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu công việc.

     Thứ hai: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp với đồng chí, đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường; xây dựng khối đại đoàn kết trong chi bộ, phòng và nhà trường.

     Thứ ba: Chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến công việc được phân công; trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; có kế hoạch cụ thể để hưởng ứng phong trào thi đua (thông qua hoạt động giảng dạy, quản lý, phục vụ); sắp xếp công việc, bố trí thời gian khoa học, hợp lý để tham gia tích cực, trách nhiệm các hoạt động, như:văn nghệ, thể thao, viết bài tuyên truyền; sắp xếp văn phòng, góc làm việc xanh, sạch, đẹp... góp phần tạo nên sự thành công của các hoạt động Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường (1957 - 2022) và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2022
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC CHẤM THI CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH LẦN THỨ HAI, NĂM 2022
NHỮNG THAY ĐỔI ĐÁNG CHÚ Ý LIÊN QUAN ĐẾN LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/7/2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỞNG ỨNG “NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC, NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG” NĂM 2022
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 - 2025
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỞNG ỨNG “NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5 VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ TỪ NGÀY 25 - 31/5/2022”
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỜI GIAN LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2016 - 2021
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2022
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất