Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  4760
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167249
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
9 10 420

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Thứ hai, 23.11.2020 08:46

CN. Nguyễn Thị Thảo
Phòng TC, HC, TT, TL
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là nội dung và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

     Đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn, nhưng đan xen nhiều khó khăn, thách thức; hơn bao giờ hết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, quan điểm của Đảng về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là rất cần thiết để đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

     Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thiết thực, hiệu quả. Trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

     Càng hiểu rõ giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chúng ta càng phải đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng của Người.

     Chi bộ phòng TC, HC, TT, TL với chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo trường thực hiện các mặt công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, hành chính, quản trị, thông tin, tư liệu, văn phòng tổng hợp, lễ tân tiếp khách; với nhiều mảng công việc khác nhau, nhưng Chi bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

     Để đạt được kết quả đó, Chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, vận dụng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát của Chi bộ và tự kiểm tra, giám sát của đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; có sự đoàn kết, thống nhất trong Chi ủy và Lãnh đạo phòng để tập trung lãnh đạo nhiệm vụ một cách thông suốt. Chi bộ đã làm tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ: Các công việc được tổ chức, triển khai đúng quy định, các công việc liên quan đến Chi bộ, Phòng đều được bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng ở các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt phòng để lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng, đề đạt nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng trước khi thực hiện; đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân và các đồng chí được giao nhiệm vụ phụ trách các mảng công việc; xây dựng khối đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, nhân viên học tập những mặt tích cực, việc tốt của nhau, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái để giúp đỡ đồng chí; đồng nghiệp cùng tiến bộ; giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân viênphát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy; thái độ kính trọng, cởi mở, lịch sự trong giao tiếp với đồng chí, đồng nghiệp; ân cần, chu đáo trong phục vụ khách đến liên hệ công tác và học viên học tập tại trường. Luôn nghiên cứu để xây dựng phong cách làm việc khoa học (các công việc đều phải có kế hoạch, có lịch trình cụ thể, tổ chức triển khai, phân công, phân nhiệm rõ ràng, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện tiến độ công việc, có tổng kết để rút kinh nghiệm); luôn đổi mới cách làm việc khẩn trương, kịp thời, hiệu quả.

     Đồng thời, Chi bộ luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, giữ mối liên hệ tốt với quần chúng; thực sự có trách nhiệm trong công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức xây dựng Đảng bộ, cơ quan, chi bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm và chia sẻ động viên cán bộ, nhân viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn; chân thành, thẳng thắn, thân ái, khoan dung, độ lượng với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Trong sinh hoạt Đảng luôn phát huy dân chủ, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện.

     Đặc biệt, có ý thức về việc giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Có tinh thần tương thân tương ái, tôn trọng đồng chí, đồng nghiệp theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nơi nào có đoàn kết, nơi đó có chiến thắng”.

     Để xây dựng khối đoàn kết và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng của Người, tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau:

     Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò của mỗi đảng viên trong xây dựng Đảng bộ nói chung, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ nói riêng. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình cần được thực hiện với tinh thầnthẳng thắn, mang tính xây dựng. Tuyệt đối không né tránh khuyết điểm, không đoàn kết một chiều, không lợi dụng danh nghĩa phê bình để mưu cầu lợi ích riêng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, làm ảnh hưởng tới khối đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, Đảng bộ.

     Thứ hai, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên; giải quyết đúng đắn, hài hòa, công bằng vấn đề lợi ích; đảm bảo quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, với trách nhiệm, công việc được giao.

     Thứ ba, các đồng chí trong cấp ủy, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục gương mẫu trong công tác và sinh hoạt; xây dựng phong cách làm việc khoa học, nắm bắt sâu sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; đặc biệt trong mọi công việc cần phát huy dân chủ, lắng nghe và tôn trọng ý kiến đảng viên; giải đáp thỏa đáng những vướng mắc về nhận thức cho đảng viên.

     Thứ tư, cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền nếp, thường xuyên và tự giác.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRUYỀN THỐNG 90 NĂM (18/11/2030 - 18/11/2020) NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ 79 NĂM (10/1941 - 10/2020) NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2020
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2020
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰ HIỆN TỐT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU LÃNH ĐẠO ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I/2020
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHÒNG TC, HC, TT, TL HỌC TẬP PHONG CÁCH TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN CỦA BÁC
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ VĂN THƯ, LƯU TRỮ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất