Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  1291
Hôm qua :  2336
Lượt truy cập : 1936880
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU LÃNH ĐẠO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, QUẦN CHÚNG TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
9 10 113

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU LÃNH ĐẠO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, QUẦN CHÚNG TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Thứ hai, 04.10.2021 15:45

Phan Viết Vinh Hạnh
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua ngày 11/6/1948, Người đã ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”. Lời kêu gọi ấy đã trở thành động lực, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước giành được thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam: thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện biết bao tấm gương điển hình, tiên tiến “Người tốt, việc tốt”…

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đóng góp vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn xác định yêu cầu nâng cao chất lượng trên mọi mặt công tác, trong đó lấy việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn làm trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Trong những năm qua, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước luôn được Trường Chính trị tỉnh quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Qua đó, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần thi đua giảng dạy tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt, phục vụ tốt, học tập tốt trong cán bộ, giảng viên và học viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường.

Chi bộ phòng TC, HC, TT, TL là một trong 5 chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh. Hiện nay, chi bộ có 21 đảng viên. Đảng viên, quần chúng của Chi bộ có truyền thống đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, tương thân tương ái, khắc phục khó khăn, hỗ trợ phối hợp công tác tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, Chi uỷ chi bộ luôn quán triệt để mỗi đảng viên trong từng vị trí, công việc phát huy vai trò trách nhiệm, đoàn kết, chủ động và sáng tạo trong công việc, nắm vững chủ trương đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ nhà trường nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi uỷ chi bộ đã lãnh đạo, triển khai các phong trào thi đua tới đảng viên, quần chúng của chi bộ, như phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”; “Xây dựng hình ảnh mẫu mực của người cán bộ Trường Đảng”; “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học”; “Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị thực hiện văn hóa công sở”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh, phát hiện và chống các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội; các phong trào thi đua do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ và Nhà trường phát động, thực hiện xây dựng hình ảnh “Cán bộ trường Đảng mẫu mực” và các hoạt động nhân đạo từ thiện khác...

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, bên cạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của chi bộ, Ban Chi uỷ chi bộ đã lồng ghép công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng. Có thể thấy, thông qua công tác tuyên truyền và triển khai các phong trào thi đua nhận thức và trách nhiệm của đảng viên và quần chúng của chi bộ được nâng lên rõ rệt. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng của chi bộ trong từng mảng công việc được giao luôn thực hiện đúng quy định về giờ giấc làm việc của Nhà trường. Chủ động sắp xếp công việc của Phòng thuộc lĩnh vực được phân công để đảm bảo công việc luôn thông suốt. Hết giờ làm việc sắp xếp gọn gàng hồ sơ, tài liệu; giữ gìn bí mật cơ quan, Nhà nước theo đúng quy định; luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, chú ý bảo vệ của công an toàn. Trong giao tiếp, giải quyết công việc, đảng viên, quần chúng của chi bộ đã chú ý giải quyết công việc kịp thời, chính xác, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với khách đến cơ quan liên hệ công tác và học viên tới học tại trường. Trong từng mảng công việc công tác được Ban Chi ủy, Lãnh đạo phòng phân công đảng viên, quần chúng của chi bộ đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Trong công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo, bố trí, sắp xếp đảng viên, quần chúng thực hiện gác trực 24/24 giờ hàng ngày, đảm bảo trật tự an toàn trong nhà trường, bảo đảm an toàn tài sản của cơ quan; Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, sạch sẽ, đảm bảo môi trường sáng -xanh-sạch- đẹp; phục vụ chu đáo, quản lý chặt chẽ ký túc  xá học viên; phòng ngừa dịch bệnh; phòng chống cháy nổ, mưa bão, tự giác sử dụng tiết kiệm vật tư, điện nước, phục vụ các hội trường, phòng học, phòng họp, phòng khách kịp thời, chu đáo.

Công tác tổ chức cán bộ và chính sách cán bộ đã luôn chủ động đề xuất, tham mưu giúp Lãnh đạo trường, bố trí, sắp xếp, sử dụng hiệu quả hợp lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường; tham mưu thực hiện đúng đủ chế độ, chính sách cán bộ, đề xuất cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng; nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo, nâng lương thường xuyên và đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, của tỉnh.

Công tác thi đua, khen thưởng đảng viên của chi bộ đã luôn tham mưu, đề xuất kịp thời với Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường thực hiện tốt các quy định của Luật thi đua - khen thưởng, các quy định cụ thể về thi đua - khen thưởng, đồng thời, bổ sung điều chỉnh quy định về công tác thi đua - khen thưởng; xây dựng các văn bản về thi đua - khen thưởng: Kế hoạch thi đua hàng năm của nhà trường và kế hoạch thi đua của Cụm thi đua...

Công tác hành chính - quản trị: tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường về cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất hội trường, lớp học, nhà giảng đường, nhà ký túc, nhà để xe, phòng họp trực tuyến, hệ thống wifi...và tăng cương cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phục vụ cho việc dạy và học được đảm bảo; Thực hiện tốt công tác phục vụ, đảm bảo chu đáo, an toàn việc đưa đón Lãnh đạo trường, giảng viên đi công tác trong và ngoài tỉnh. Quản lý xe ô tô và lái xe, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và điều phối xe, phục vụ các hoạt động của Trường theo quy định; Đảm bảo các điều kiện về hội trường, lớp học, ký túc xá, thư viện, điện nước, thiết bị giảng dạy, học tập, phục vụ tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Than mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần giảng viên, chuyên viên, nhân viên. Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí theo quy định; Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng tốt thiết bị văn phòng của cán bộ, viên chức. Thường xuyên đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị văn phòng để tham mưu, đề xuất kế hoạch mua sắm và tận dụng hết khả năng công suất các loại trang thiết bị, máy móc văn phòng phẩm, tránh hư hỏng, mất mát, lãng phí; Trực tiếp giải quyết các yêu cầu chính đáng của học viên ở nội trú tại ký túc xá theo quy định và sự phân cấp của phòng.

Bộ phận văn phòng tổng hợp luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường. Xây dựng đầy đủ, kịp thời các văn bản báo cáo, công văn tài liệu, báo cáo tháng, báo cáo quý; phát hành văn bản kịp thời qua hệ thống văn bản điện tử, văn bản liên thông trên hệ thống văn bản quản lý điều hành của tỉnh; phát hành văn bản văn thư, lưu trữ đi vào nền nếp đúng quy định của Nhà nước và nâng cao chất lượng khai thác tài liệu, văn bản lưu trữ.

 Bộ phận thông tin, tư liệu: cung ứng đủ giáo trình, tài liệu sách tham khảo cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài trường. Hoạt động thư viện được duy trì thường xuyên, phục vụ tốt công tác tra cứu tài liệu của học viên; Tham mưu, sửa chữa nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nhiệm vụ chung của nhà trường.

Cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao với tinh thần trách nhiệm và tuân thủ nghiêm túc các quy định, qui chế chuyên môn của nhà trường của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Công tác nghiên cứu khoa học: cán bộ, đảng viên của chi bộ đã tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học: viết đăng bản tin thông tin lý luận thực tiễn của nhà trường và tham gia thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, viết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh đạt kết quả tốt.

Mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ luôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các quy định, quy chế của Học viện và Nhà trường. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ và Nhà trường phát động, thực hiện xây dựng hình ảnh “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, Ban Chi uỷ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường giao, phổ biến, tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức của đảng viên, quần chúng chi bộ về vai trò, vị trí và tác tác dụng to lớn của các phong trào thi đua, của công tác thi đua khen thưởng, coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của Đảng bộ nhà trường, chi bộ phòng nói riêng và đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua của do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy Khối các cơ quan, Công đoàn viên chức tỉnh và nhà trường phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao của chi bộ, thực hiện xây dựng hình ảnh “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”. Đồng thời, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của Tỉnh và của Đảng bộ nhà trường; nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Ba là, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”; Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình, mô hình đổi mới, sáng tạo, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, nêu gương, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường./.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHIA SẺ CỦA MỘT TẤM GƯƠNG HIẾU HỌC LÀ CON CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
GẶP MẶT TRI ÂN CÁC GIA ĐÌNH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG LÀ CON THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU LÃNH ĐẠO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, QUẦN CHÚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỤC VỤ, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2021
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG “NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6 VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC NĂM 2021”
LỚP CAO HỌC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC K24.2B PHÚ THỌ DỰ LỄ BẾ GIẢNG CÁC LỚP CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 NĂM 2020 TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
TRUYỀN THỐNG 90 NĂM (18/11/2030 - 18/11/2020) NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ 79 NĂM (10/1941 - 10/2020) NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất