Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  836
Hôm qua :  867
Lượt truy cập : 2380764
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU LÃNH ĐẠO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, QUẦN CHÚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỤC VỤ, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
9 10 252

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU LÃNH ĐẠO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, QUẦN CHÚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỤC VỤ, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Thứ sáu, 09.07.2021 09:28

CN. Trần Thị Phương Lan
Phòng TC, HC, TT, TL
Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu là một trong 05 chi bộ trực thuộc, với 21 đảng viên, chiếm 34,42% tổng số đảng viên Đảng bộ. Với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thực hiện chế độ chính sách cán bộ và công tác thi đua - khen thưởng; phục vụ các hoạt động chung của nhà trường: Công tác hành chính văn phòng, văn thư - lưu trữ; tài chính - kế toán; bảo quản, sử dụng tài sản công; xây dựng cơ quan văn hóa, an ninh trật tự an toàn công sở và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu trường phân công.

     Mặc dù cán bộ, đảng viên của chi bộ có trình độ không đồng đều, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, công việc sự vụ thường xuyên phát sinh,Ban chi ủy chi bộ, Lãnh đạo phòng thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phổ biến các văn bản chỉ đạo triển khai của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tới cán bộ, giảng viên, nhân viên. Hằng tháng, căn cứ kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, chi bộ chỉ đạo cụ thể thành chương trình, kế hoạch phân công, công việc cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên theo vị trí việc làm. Chính vì vậy, công tác hành chính quản trị được cải tiến theo hướng chuyên nghiệp; công tác vệ sinh môi trường luôn đảm bảo sang, xanh, sạch, đẹp, góp phần tạo môi trường sư phạm nhân văn, lành mạnh, môi trường làm việc thân thiện; công tác phục vụ nhà khách, ký túc xá đảm bảo sạch sẽ, kịp thời, chu đáo, tận tình; công tác phục vụ đưa đón giảng viên, Lãnh đạo trường đúng lịch, đúng giờ, an toàn, lịch sự; công tác văn phòng tổng hợp đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, chế độ bảo mật.

     Bên cạnh đó, chi ủy chi bộ nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan. Thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên, nhân viên tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

     Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp phòng hằng tháng, chi ủy chi bộ chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân viên tự kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng theo 04 nội dung hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đề xuất, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc. Từ đó, chi ủy chi bộ đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ; giúp đỡ cán bộ, giảng viên, nhân viên tháo gỡ, khắc phục khó khăn hoặc nhắc nhở, phê bình những thiếu sót, khuyết điểm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

     Dù thực hiện nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác nhau, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu luôn nêu cao tinh thần tự giác, có ý thức trách nhiệm, chủ động trong công việc được giao, không ngừng tự học tập, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp tại từng vị trí, từng công việc cụ thể, góp phần xây dựng tập thể phòng nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.  

     Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, thống nhất tư tưởng và hành động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu cần tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

     Một là, chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII)  về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, đồng nghiệp, tôn trọng, giúp đỡ ẫn nhau trong công việc và trong cuộc sống. Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc được giao, hết lòng vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

     Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc xây dựng Đảng. Coi trọng việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Chú trọng tới chất lượng hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của chi bộ và của phòng. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ cần nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của cá nhân trên từng cương vị, vị trí công tác, tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng cao chất lượng chuyên môn, cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ trong công việc, tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thốngxây dựng và phát triểncủa nhà trường; thực hiện xây dựng “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”. Thi đua thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, văn hóa trường Đảng.

     Ba là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy chi bộ đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng để kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm hoặc xử lý những vướng mắc của cán bộ, đảng viên, đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa, bảo đảm thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

     Bốn là, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo là hạt nhân trung tâm đoàn kết của chi bộ. Quan tâm xây dựng, củng cố chi bộ gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, tạo điều kiện cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng công tác tham mưu phục vụ. Chi ủy chi bộ gương mẫu, biết kết hợp, xử lý hài hòa giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, đặt lợi ích nhà trường, lợi ích của phòng, của chi bộ lên trên hết, có khả năng quy tụ, giữ vững khối đại đoàn kết trong chi bộ.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2021
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG “NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6 VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC NĂM 2021”
LỚP CAO HỌC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC K24.2B PHÚ THỌ DỰ LỄ BẾ GIẢNG CÁC LỚP CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 NĂM 2020 TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
TRUYỀN THỐNG 90 NĂM (18/11/2030 - 18/11/2020) NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ 79 NĂM (10/1941 - 10/2020) NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2020
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2020
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰ HIỆN TỐT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU LÃNH ĐẠO ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất