Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  640
Hôm qua :  669
Lượt truy cập : 1165659
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHÒNG TC, HC, TT, TL HỌC TẬP PHONG CÁCH TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN CỦA BÁC
9 10 147

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHÒNG TC, HC, TT, TL HỌC TẬP PHONG CÁCH TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN CỦA BÁC

Thứ hai, 02.12.2019 10:50

Th.S Nguyễn Thị Kim Sự
Phòng TC, HC,TT,TL
Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương sáng về phong cách tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Phong cách tôn trọng Nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện nhiều cách khác nhau. Người luôn chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình mình. Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong phong cách Hồ Chí Minh xuất phát từ chỗ tôn trọng Nhân dân và đề cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Theo Bác, dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen ngợi, thì những người đó càng thêm hăng hái và người khác cũng học theo; mỗi cán bộ, đảng viên phải gần gũi Nhân dân, quan tâm đến những việc nhỏ trong đời sống hằng ngày của Nhân dân, thực hiện nói đi đôi với làm.

Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ đảng viên  Phòng TC, HC, TT, TL Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần, thái độ trách nhiệm cao; phối hợp tốt với các đơn vị khoa, phòng trong nhà trường, các đơn vị liên kết đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong công tác nghiên cứu khoa học, luôn rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

   Trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, học viên và Nhân dân luôn đúng mực, nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò trong công tác quản lý, phục vụ, luôn nỗ lực “tự soi, tự sửa” phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phục vụ nhân dân.

 Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể làm tốt được những điều đó, trong quá trình thực thi nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế, thiếu sót nhất định mà mỗi cán bộ, đảng viên phải thay đổi thật sự trong nhận thức, từ đó mới hành động đúng, mới ý thức được trách nhiệm của mình.Tư tưởng đúng đắn, thông suốt, lập trường chính trị vững vàng luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên ý chí quyết tâm, là tiền đề, cơ sở để toàn thể cán bộ, đảng viên Phòng TC, HC, TT, TL phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ nhà trường đã giao.

     Trong thời gian tới để học tập, vận dụng tốt hơn nữa “ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người” cán bộ, đảng viên Phòng TC, HC, TT, TL cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, cần chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt nhất trong Nhân dân, làm gương để Nhân dân, học viên  noi theo; cố gắng học theo Bác về tấm gương tự học. Tự học trong sách vở, từ bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, học từ thực tiễn xã hội. Chỉ khi nào việc tự học của bản thân trở thành thói quen hằng ngày thì kiến thức mới không bị lạc hậu, tư duy không bị trì trệ mới đáp ứng được yêu cầu công tác.

Thứ hai, thực hành phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; Tích cực giải quyết dứt điểm các công việc được giao, các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài.Trong công tác và trong cuộc sống không ngại việc, chối việc. Nỗ lực hoàn 

thành tốt những nhiệm vụ chuyên môn theo đúng kế hoạch đề ra. Thực hành tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, đặt lợi ích chung lên trước lợi ích 

riêng. Nỗ lực rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương của Bác mà nay đã trở thành các quy định của pháp luật. 

Thứ ba, nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân; Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thi hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. 

Thứ tư, Cần cố gắng rèn luyện thành thói quen sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong mọi lời nói, việc làm của mình không được trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Những việc có lợi cho cơ quan, cho đồng chí, đồng nghiệp thì phải cố gắng hết sức để thực hiện. Chia sẻ, động viên, tìm cách tháo gỡ khó khăn mà đồng chí, đồng nghiệp và học viên gặp phải. Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn khiêm tốn, giản dị, làm việc với thái độ khách quan, công tâm; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm, là điều kiện cần để mỗi cán bộ, đảng viên Phòng TC, HC, TT, TL nói riêng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường nói chung đóng góp sức mình vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa  ước muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta là Tổ quốc được độc lập, nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc, làm cho thời đại Hồ Chí Minh mãi phát triển trường tồn.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ VĂN THƯ, LƯU TRỮ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2019
NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2019
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2019.
XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, THAM MƯU VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I/2019
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ LÃNH ĐẠO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TỔNG KẾT VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2018
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

https://noithatkydieu.vn |