Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  143
Hôm qua :  672
Lượt truy cập : 935839
VẬN DỤNG PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
9 10 190

VẬN DỤNG PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Thứ ba, 04.09.2018 16:51

CN. Nguyễn Thị Kim Sự
Phòng NCKH-TT-TL
Nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để học tập, vận dụng vào đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học, của cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ đảm nhiệm công tác quản lý nói riêng trong tình hình mới luôn có ý nghĩa quan trọng và thiết thực.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, theo Chủ tich Hồ Chí Minh, quy trình nghiên cứu là đề xuất ý tưởng, sâu chuỗi chúng thành lý luận, thực hiện lý luận và giải quyết tốt mối quan hệ giữa các nội dung này. Bởi ý tưởng khoa học đúng, chân chính là nguồn gốc của thắng lợi, nghiên cứu khoa học phải đi sâu, đi sát, có điều tra, khảo sát thực tiễn. Cùng với việc điều tra nghiên cứu, nắm được cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề, Hồ Chí Minh còn cho rằng, mọi quyết định đều phải dựa trên kết quả của quá trình phân tích, so sánh, đối chiếu, thấy được những mặt mạnh, mặt yếu, mặt được, mặt mất, những thuận lợi và khó khăn để đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp, luôn sàng lọc những thông tin sai lệch, thiếu chính xác, lựa chọn thông tin khoa học để tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện.

Theo Người, phương pháp, tác phong làm việc khoa học của cán bộ, đảng viên được biểu hiện:

Thứ nhất, người cán bộ, đảng viên phải rèn luyện cho mình phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, người cán bộ, đảng viên phải tích cực rèn luyện phong cách tư duy khoa học.

Thứ ba, người cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tính Đảng, đề cao ý thức dân chủ, đoàn kết và kỷ luật.

Thứ tư, người cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương trong rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc.

Trong những năm qua, ý thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, Phòng Nghiên cứu KH - TT - TL đã tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở với kết quả toàn diện cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Trong quá trình triển khai các đề tài khoa học, nhà trường đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu, khảo sát thực tế ở cơ sở theo mục tiêu của từng đề tài. Ngoài ra, hằng năm, nhà trường còn xuất bản từ một đến hai số nội san phản ánh các hoạt động của trường; các tổ chức, đoàn thể trong trường; các thông tin về tình hình kinh tế, xã hội; công tác xây dựng Đảng, các nội dung về chuyên môn, phương pháp giảng dạy và các hoạt động khác của nhà trường. Công tác thao giảng, dự giờ, được tham mưu, tổ chức một cách khoa học, hiệu quả. Có thể nói hoạt động nghiên cứu khoa học - thông tin - tư liệu đã tạo chuyển biến tích cực trong nhà trường. Qua hoạt động nghiên cứu khoa học, một mặt rèn luyện cho đội ngũ giảng viên kỹ năng tư duy khoa học, nâng cao nhận thức lý luận, gắn lý luận với thực tiễn, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mặt khác, tuyên truyền đạo đức cách mạng cho cán bộ, giảng viên và học viên, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối, phong cách làm việc, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả trong công tác.

Để công tác nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường thiết nghĩ cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là, phát huy vai trò tham mưu cho Hội đồng đào tạo - khoa học nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch và định hướng nghiên cứu có tính chiến lược và bước đi thích hợp. Hội đồng đào tạo - khoa học của trường phát huy tối đa chức năng tư vấn cho Ban Giám hiệu về những vấn đề lớn trong phương hướng, nhiệm vụ hoạt động khoa học và các vấn đề có liên quan đến hoạt động đào tạo của nhà trường.

Hai là, cần tăng cường công tác định hướng nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực, trong thời gian tới cần tập trung:

- Nghiên cứu sâu các nội dung, phương pháp giảng dạy chương trình Trung cấp LLCT-HC do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.

- Hướng tới những đề tài nghiên cứu tổng kết thực tiễn một số vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đúc kết thành lý luận làm cơ sở tham mưu cho tỉnh trong việc xây dựng nâng cao năng lực, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương.

- Tham mưu, xây dựng chương trình nghiên cứu thực tế cho giảng viên và học viên nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời làm cơ sở cho việc hình thành và rèn luyện kỹ năng cho học viên Trung cấp LLCT-HC

- Tiếp tục phối hợp, tham mưu xây dựng các bộ bài tập tình huống, bộ đề thi vấn đáp, đề cương, khóa luận để phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Ba là, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường có cơ chế tài chính phù hợp nhằm khuyến, khích động viên cán bộ, giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

Trên đây là một số vấn đề trao đổi, với mong muốn hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường vươn lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh trong thời gian tới.

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC NÊU GƯƠNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2018
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH PHÚ THỌ
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA X) VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ (2008 - 2017)
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU, TUYỀN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN TỐT LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2018
MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN THIẾT KHI VIẾT TIN, BÀI CHO BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ
GÓP PHẦN TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN- TƯ LIỆU CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4 (KHÓA XII) VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |