Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  135
Hôm qua :  720
Lượt truy cập : 971181
VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, QUẢN LÝ THƯ VIỆN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
9 10 105

VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, QUẢN LÝ THƯ VIỆN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ bảy, 18.05.2019 22:11

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng phòng NCKH - TT - TL
Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cho hệ thống chính trị cấp cơ sở và tương đương của tỉnh. Cùng với hoạt động quản lý, giảng dạy, phục vụ thì nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ không thể thiếu của cán bộ, giảng viên. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ gắn bó hữu cơ chặt chẽ với nhau và hỗ trợ cho nhau. Cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học vừa củng cố được kiến thức chuyên môn vừa có điều kiện mở rộng, hiểu biết nhiều hơn những kiến thức từ chuyên ngành khác. Vì khi tham gia nghiên cứu khoa học sẽ giúp cán bộ, giảng viên lựa chon thông tin, kiến thức, bổ sung thêm lượng kiến thức mới để hoàn thiện những kiến thức của chính mình.

Theo Quy chế nghiên cứu khoa học của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh bao gồm các vấn đề sau:

        1. Nghiên cứu đề án, đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở (cấp trường), cấp khoa;

        2. Nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng của trường, địa phương theo quy định;

        3. Nghiên cứu, biên soạn tập bài giảng tình hình, nhiệm vụ của địa phương tỉnh Phú Thọ trong chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC;

        4. Nghiên cứu,  biên soạn lịch sử trường, lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử ngành;

        5. Tham gia hội thảo khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở, tọa đàm, sinh hoạt khoa học của khoa;

        6. Tham gia nghiệm thu đề án, đề tài, tài liệu giảng dạy, học tập;

        7. Nghiên cứu viết bài công bố trên báo, bản tin, kỷ yếu khoa học, tạp chí in và điện tử, trang thông tin điện tử của trường, địa phương, Trung ương, quốc tế;

        8. Khảo sát thực tế theo kế hoạch phục vụ giảng dạy, học tập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu đề án, đề tài khoa học;

        9. Nghiên cứu viết sáng kiến - kinh nghiệm phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

Thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp cho mỗi cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ mở rộng được vốn kiến thức của mình và vận dụng những kiến thức lý luận ấy vào trong thực tiễn công tác và giảng dạy. Đồng thời nghiên cứu khoa học còn giúp cho cán bộ, giảng viên có được phong cách và phương pháp làm việc khoa học, đặt các vấn đề trong một khung tác động đa chiều với cách nhìn khách quan, chính xác.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học còn giúp cho cán bộ, giảng viên rèn luyện khả năng tư duy, kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm.... với nhiều hình thức nghiên cứu khác nhau như: viết tham luận, viết bài cho trang Website của trường, viết bài cho các hội thảo, viết bài Nội san - Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”, đi nghiên cứu thực tiễn, làm đề tài khoa học. Tham gia nghiên cứu khoa học còn giúp cán bộ, giảng viên tìm hiểu, cập nhật những thông tin, kiến thức mới, bổ trợ cho công việc và bài giảng của mình sinh động và hiệu quả.

Đối với Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ cơ bản có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Thực tế cho thấy, nếu tổ chức tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không chỉ có ý nghĩa nâng cao năng lực, uy tín khoa học của nhà trường, mà còn trực tiếp góp phần bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng chuyên môn đào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, trong những năm gần đây, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đã được lãnh đạo nhà trường xác định là một trong những hoạt động chủ yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên. Chính vì vậy, Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời, sâu sát đến công tác nghiên cứu khoa học. Hiện nay, công tác NCKH của nhà trường được giao cho phòng NCKH-TT-TL tham mưu và quản lý, trong thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã có những chuyển biến tích cực bước đầu có khởi sắc, tập trung vào 03 nội dung như sau:

Về hoạt động nghiên cứu khoa học: Công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến lề lối làm việc đã được quan tâm thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Từ năm 2009 đến nay, nhà trường đã triển khai thực thực hiện 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 61 đề tài cơ sở của các khoa, phòng và nhóm cá nhân, các đề tài đều được nghiệm thu đạt từ khá trở lên, nhiều đề tài đạt xuất sắc, có tính ứng dụng cao trong hoạt động giảng dạy của nhà trường.

Năm 2018, lãnh đạo trường đã tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện 08đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, trong đó có 01 đề tài được hỗ trợ ngân sách của tỉnh về “Nghiên cứu, biên soạn Tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ cấp ủy xã, phường, thị trấn ở tỉnh Phú Thọ” (chỉnh lý, bổ sung năm 2018). 8/8 đề tài đã bảo vệ và đạt loại xuất sắc; các đề tài đều có tính lý luận và ứng dụng thực tiễn cao trong việc góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy, phục vụ và học tập trong nhà trường. Là tài liệu tham khảo cho các cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2019, Hội đồng Đào tạo - Khoa học nhà trường đã thẩm định, phê duyệt 06 đề tài khoa học cấp có sở, hiện nay các đề tài đang trong quá trình triển khai thực hiện để bảo vệ vào cuối năm 2019.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được chú trọng và phát triển cũng đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên của nhà trường có đủ các điều kiện để xét thăng hạng chuyển ngạch (năm 2017, 2018, có 10 giảng viên và 01 chuyên viên được thăng hạng giảng viên chính, chuyên viên chính); được cộng điểm trong bảo vệ luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ (hiện nay nhà trường có 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 36 cán bộ, giảng viên, chuyên viên có trình độ thạc sĩ; 18 giảng viên chính); được tính điểm nghiên cứu khoa học làm điều kiện để cho giảng viên tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức (tính đến thời điểm hiện nay, nhà trường có 12 giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc, trong đó có 06 giảng viên xuất sắc).

Về công tác quản lý thư viện: Công tác thư viện là một nội dung quan trọng phục vụ hoạt động của nhà trường, đặc biệt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, Ban Giám hiệu tích cực chỉ đạo; bộ phận phụ trách công tác thông tin - tư liệu, thư viện đã có rất nhiều cố gắng để nâng cao chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo phòng NCKH-TT-TL đã tham mưu cho Lãnh đạo trường kiểm kê tài sản thư viện và chuyển địa điểm thư viện đến tầng 01 nhà Hiệu bộ cũ. Phòng sách và phòng báo được sắp xếp lại ngăn nắp, gọn gàng, kịp thời cung cấp những tri thức mới đến với độc giả. Hiện nay thư viện trường đang lưu trữ 3.320 đầu sách các loại; 14 loại báo, tạp chí. Để đáp ứng nhu cầu đọc và nghiên cứu tư liệu, thư viện có 03 tủ sách để trưng bày các loại sách có giá trị để người đọc tìm hiểu, nghiên cứu.

Việc cung cấp giáo trình, tài liệu cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường được tiến hành thường xuyên, có sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan đảm bảo cung cấp đầy đủ giáo trình cho học viên ở các chương trình đào tạo của nhà trường.

Bên cạnh đó, cán bộ thư viện thường xuyên giới thiệu sách mới trên trang thông tin điện tử nhà trường, cung cấp cho bạn đọc quan tâm về những vấn đề mới, mang tính chất thời sự trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và thời sự quốc tế.

Về công tác quản lý viết bài nghiên cứu đăng Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” và trang thông tin điện tử nhà trường:

Nội san - Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” trong những năm qua trung bình mỗi năm nhà trường phát hành 01 số, năm 2018 ban hành 02 số với nhiều bài viết chất lượng tốt, phản ánh toàn diện các hoạt động trong nhà trường, nghiên cứu trao đổi về chuyên môn, các phong trào thi đua của cán bộ, giảng viên, học viên và các đơn vị liên kết đào tạo. Trang thông tin điện tử của nhà trường luôn được duy trì và hoạt động tốt, mỗi tháng bình quân có 40-50 tin, bài đăng tải về các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu trao đổi, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong nhà trường; hoạt động thi đua “quản lý tốt, giảng dạy tốt, học tập tốt và phục vụ tốt” với chất lượng nội dung tốt, với hàng trăm nghìn lượt người truy cập. Thông qua viết bài đăng bản tin, trang thông tin điện tử của trường góp phần rèn luyện kỹ năng viết, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao trình độ lý luận của cán bộ, giảng viên.

Công tác quản lý hoạt động khoa học trong những năm gần đây đi vào nền nếp hơn, định kỳ có thông báo để đôn đốc, nhắc nhở các khoa, phòng thực hiện chỉ tiêu, nghĩa vụ nghiên cứu khoa học theo quy định chung và quy chế của nhà trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên nhà trường vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục. Nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của một bộ phận cán bộ, giảng viên chưa đầy đủ. Một số cán bộ, giảng viên còn tập trung nhiều cho hoạt động chuyên môn, chưa gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với hoạt động chuyên môn, chưa chịu khó nghiên cứu viết bài cho Bản tin và trang thông tin điện tử của nhà trường.

Xuất phát từ vài trò và trách nhiệm của cán bộ, giảng viên nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học, quản lý thư viện, trang thông tin điện tử và thực tiễn tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của Ban Giám hiệu và phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Đào tạo - Khoa học nhà trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chương trình, kế hoạch làm việc của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của cán bộ và giảng viên. Các khoa, phòng chuyên môn phải lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với phòng NCKH - TT - TL (tới đây là phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học) trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và định hướng cho cán bộ, giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Bộ phận phụ trách công tác NCKH cần thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng việc hướng dẫn, phân loại, xét duyệt, lựa chọn các đề tài khoa học cấp cơ sở, sáng kiến kinh nghiệm khoa học đảm bảo yêu cầu có chất lượng tốt và khả năng áp dụng được vào thực tiễn của nhà trường để triển khai thực hiện hàng năm.

Trong đánh giá, xếp loại đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của Hội đồng khoa học các cấp trong nhà trường, tổ chức đánh giá, xếp loại phải bảo đảm toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác. Đồng thời, nghiên cứu có những chính sách phù hợp để hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Sắp xếp, kiện toàn Hội đồng khoa học, lựa chọn các thành viên Hội đồng phải đảm bảo có số lượng hợp lý, chú trọng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các thành viên Hội đồng. Trong đánh giá, xếp loại các đề tài, chuyên đề khoa học của cán bộ, giảng viên ở cấp cơ sở, phải phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng khoa học, bảo đảm đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực, qua đó, tạo niềm tin và động lực thúc đẩy cán bộ, giảng viên say mê nghiên cứu khoa học.

Thứ hai, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên với nội dung và hình thức phù hợp.

Cán bộ, giảng viên cần đổi mới cả về nhận thức, tư duy và phương pháp nghiên cứu khoa học. Vì, nghiên cứu khoa học là một công việc đòi hỏi sự đầu tư và phương pháp làm việc nghiêm túc. Nghiên cứu khoa học để trang bị thêm kiến thức phục vụ tốt nhất cho công tác chuyên môn, giảng dạy, nên cán bộ, giảng viên cần tiến hành với tinh thần tự giác và sự đam mê.

Năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, được hình thành bởi quá trình tác động, bồi dưỡng và tự đào tạo, tự bồi dưỡng. Việc bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên có ý nghĩa quan trọng quyết định đến chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường. Vì vậy, trong thời gian tới cần tăng cường bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên với nội dung và hình thức phù hợp.

Về nội dung bồi dưỡng. Tập trung bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên:

(1) Những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học (những yêu cầu cần chú ý trong quá trình nghiên cứu, những phẩm chất cơ bản cần có của người nghiên cứu…);

(2) Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu (bên cạnh việc được trang bị các vấn đề cơ bản về phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, cần bồi dưỡng, trang bị những vấn đề cơ bản về các phương pháp nghiên cứu cụ thể như phân tích, tổng hợp tài liệu, quan sát, phỏng vấn, điều tra,…);

(3) Các kỹ năng nghiên cứu (kỹ năng lựa chọn đề tài, kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu, kỹ năng thu thập và xử lý số liệu điều tra khảo sát, kỹ năng minh hoạ kết quả điều tra, khảo sát bằng mô hình hoá…).

Về hình thức bồi dưỡng. Để quá trình bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên đạt hiệu quả cao, cần mở các các hình thức bồi dưỡng như: thông qua giảng dạy môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; thông qua các hoạt động ngoại khoá: nói chuyện chuyên đề, tổ chức diễn đàn trao đổi phương pháp nghiên cứu khoa học với sự tham gia của các giảng viên có học hàm, học vị, giảng viên có kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học; mời cán bộ, giảng viên nghiên cứu khoa học của Trung ương về giảng dạy. Đặc biệt, cần tích cực đưa cán bộ, giảng viên vào hoạt động thực tiễn nghiên cứu khoa học với nhiều hình thức phù hợp như: đi nghiên cứu thực tiễn ở cơ sở, viết sáng kiến kinh nghiệm, các bài báo nghiên cứu khoa học cho báo địa phương và trung ương, tham luận khoa học, chuyên đề, đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh… Qua đó, tăng cường bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên.

Thứ ba, lãnh đạo nhà trường cần cụ thể hóa Quy chế nghiên cứu khoa học của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-HVCTQG ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho phù hợp  theo hướng đảm bảo sự cân đối giữa hoạt động nghiên cứu khoa học và công tác giảng dạy.

Nhà trường cần có các biện pháp khuyến khích đội ngũ giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, như cần có chế độ khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể có thành tích trong nghiên cứu khoa học nhằm tạo động lực và kích thích tính tích cực, tự giác của giảng viên đối với công tác nghiên cứu khoa học.

Tiếp tục tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, nhà trường cần trích lập một phần kinh phí từ các lớp ngoài kế hoạch để đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thứ tư, phát huy vai trò tích cực, chủ động của cán bộ, giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Cán bộ, giảng viên cần xác định đúng tinh thần trách nhiệm và phải có thái độ nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Quán triệt sâu sắc các quy định hướng dẫn của cơ quan chức năng, chủ động lựa chọn vấn đề nghiên cứu phù hợp với trình độ, khả năng nghiên cứu của bản thân. Nêu cao tinh thần tự giác, độc lập trong nghiên cứu, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện sao chép các công trình khoa học đã được công bố. Tự rèn luyện bản thân để có phong cách và phương pháp làm việc khoa học, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu, bố trí thời gian hợp lý để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác của đơn vị khoa, phòng và nhà trường giao.

                                                     

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2019
THÔNG TIN KHOA HỌC Phê duyệt thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA TỈNH PHÚ THỌ
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI VIẾT BẢN TIN “THÔNG TIN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN” Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY
KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2018
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP PHÒNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |