Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  923
Hôm qua :  577
Lượt truy cập : 855469
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN TỐT LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
9 10 145

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN TỐT LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thứ năm, 14.06.2018 23:59

Nguyễn Thị Kim Sự
Chuyên viên phòng NCKH-TT-TL
Thi đua yêu nước là hình thức động viên mọi tầng lớp Nhân dân phát huy nhiệt tình cách mạng, tinh thần trách nhiệm của mỗi người, mỗi tập thể để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đặt ra. Công tác thi đua góp phần giúp cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, rèn luyện năng lực lãnh đạo, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, góp phần làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào thực tiễn.

70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Người trong triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, phát triển đất nước, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Giai đoạn 2016 - 2020, với chủ đề thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", các ngành, các cấp đều hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp, liên tục trên tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu là 3 phong trào thi đua trọng tâm, trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Cùng với đó là các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Dạy tốt, học tốt", "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc", "Vì Trường Sa, Hoàng Sa", "Dân vận khéo"...

Thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kết quả thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng luôn đạt và vượt mức kế hoạch được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Công tác nghiên cứu khoa học đi vào nền nếp các đề tài đều được ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy và học tập;hoạt động thao giảng dự giờ được duy trì thường xuyên, chọn cử được nhiều giảng viên xuất sắc tham gia Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức...

Cán bộ, giảng viên, nhân viên luôn tích cực học tập nâng cao trình độ. Phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất, việc học tập, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường được tăng cường, các nội dung học tập, giảng dạy bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của các ban, ngành, địa phương. Việc tổ chức phát động thi đua trong nhà trường được Đảng ủy, Ban Giám hiệu cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nội dung thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị khoa, phòng có chủ đề rõ ràng, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập và phục vụ. Trong nhiều năm liên tục, Đảng bộ nhà trường luôn được Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu; các đoàn thể đều đạt vững mạnh xuất sắc. Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường đạt nhiều thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hằng năm, Nhà trường đều được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; năm 2017, Nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Để phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trườngtrong giai đoạn mới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quán triệt sâu sắc tới cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi tập thể, cá nhân; tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Đảng ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là “Quản lý tốt, giảng dạy tốt, học tập tốt, phục vụ tốt”; xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ đi đầu trong các phong trào thi đua.

 Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng của nhà trưởng trong thời gian tới cần quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, đem lại lợi ích; khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tích cực, tạo động lực tinh thần, vật chất cho mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường

Thứ hai, trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; chú trọng khen thưởng cán bộ, giảng viên, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ ba, cần tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với công tác thi đua, khen thưởng; tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện hơn nữa quy chế thi đua, khen thưởng, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: “thi đua là yêu nước”, “yêu nước thì phải thi đua”, “càng khó thì càng phải thi đua”. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quyết tâm thi đua thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2018
MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN THIẾT KHI VIẾT TIN, BÀI CHO BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ
GÓP PHẦN TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN- TƯ LIỆU CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4 (KHÓA XII) VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG
Một số kết quả trong công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân ở cấp xã, cấp huyện tỉnh Phú Thọ năm 2017
Kết quả trong công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn tỉnh
CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY PHÚ THỌ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN - TƯ LIỆU TRIỂN KHAI VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2017
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | rèm cửa | rèm vải | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải |

trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| rèm cửa sổ rèm vải đẹp