Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  158
Hôm qua :  668
Lượt truy cập : 775819
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU, TUYỀN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG
9 10 93

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU, TUYỀN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG

Thứ năm, 21.06.2018 07:19

ThS. Hà Thị Thu Lan
Giảng viên phòng NCKH-TT-TL
Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư khoá IX, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong những năm vừa qua đã đạt được kết quả tích cực, góp phần tổng kết thực tiễn lịch sử cách mạng của tỉnh, qua các thời kỳ; giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và dự nguồn trong hệ thống chính trị cơ sở của tỉnh, nên nhà trường rất chú trọng đến khâu đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, nhất là với đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy môn học Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nghiệp vụ công tác Đảng. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. 100% giảng viên của nhà trường đều là đảng viên và hầu hết được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đảng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cập nhật bổ sung kiến thức mới về Đảng và lịch sử Đảng. Nhiều giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học được tham gia vào Hội đồng biên soạn và nghiệm thu Lịch sử Đảng bộ các đơn vị ở cơ sở. Để phục vụ cho hoạt động giảng dạy tại trường cho đối tượng là bí thư, phó bí thư và cấp ủy đảng ở cơ sở, Lãnh đạo trường đã triển khai thực hiện một số đề tài khoa học cấp tỉnh, tiêu biểu như Đề tài: “Biên soạn tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ cấp ủy xã, phường, thị trấn ở tỉnh Phú Thọ”, đề tài bảo vệ đạt xuất sắc và được triển khai đưa vào giảng dạy trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy của tổ chức cơ sở đảng; Đề tài biên soạn giáo trình “Tình hình nhiệm vụ địa phương”, đưa vào giảng dạy trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính trong toàn tỉnh, cũng có một chương viết về lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ. Cuốn sách là tài liệu quan trọng, cung cấp thông tin tư liệu của tỉnh Phú Thọ nói chung và lịch sử của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 1930 đến nay.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo trường và một số lãnh đạo, giảng viên các khoa phòng của Nhà trường còn tham gia vào đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh, truyền đạt cho các chi đảng bộ, trường học, cơ quan đoàn thể cấp cơ sở các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các tin tức thời sự nổi bật của tỉnh, của đất nước… Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường - Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường đã sưu tầm tư liệu, kết nối những trang lịch sử truyền thống của trường Đảng, trường Đoàn, trường Hành chính để viết nên cuốn: Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ 60 năm xây dựng và phát triển (1957-2017), lịch sử nhà trường gắn với các giai đoạn đấu tranh anh dũng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường đã và đang công tác, học tập, sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tỉnh đã tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học lịch sử đã xuất bản đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, đồng thời thể hiện rõ những nét đặc thù, độc đáo riêng phục vụ hoạt động chuyên môn của Nhà trường, làm rõ thêm lịch sử của Đảng bộ tỉnh. Góp phần quan trọng đối với công tác tư tưởng, lý luận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Trước những yêu cầu cấp thiết của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới và từ thực trạng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương trong tỉnh thời gian qua, để tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương trong thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và học viên về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Quán triệt và nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và học viên về Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Mục đích của việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên tuyền lịch sử Đảng là làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ con đường cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm rõ lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, góp phần vào công tác chính trị, tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay.

Hai là, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng. Đây là vấn đề then chốt có tính quyết định. Phải lựa chọn những giảng viên có tâm huyết, có trình độ nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên được phân công nhiệm vụ giảng dạy công tác này.

Ba là, tiếp tục xác định vai trò quan trọng của việc sưu tầm, xác minh và thẩm định tư liệu trong hoạt động viết lịch sử trường và hàng năm bổ sung tư liệu cho tập bài giảng tình hình nhiệm vụ địa phương. Mục đích của biên soạn lịch sử nhà trường luôn gắn với lịch sử Đảng bộ tỉnh không những khôi phục lại bức tranh lịch sử, tái hiện lại quá trình lịch sử, làm sống lại quá khứ, mà còn khám phá ra bản chất, quy luật của lịch sử, rút ra kinh nghiệm. Muốn vậy, nguồn tư liệu cần được tiến hành xác minh, thẩm tra và nghiên cứu cẩn thận, chu đáo.

Bốn là, Nhà trường cần phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đồng bộ trong việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử bằng nhiều hình thức như: thông qua các bài giảng lý luận chính trị lồng ghép những câu chuyện có ý nghĩa lịch sử, các địa danh và di tích lịch sử của địa phương, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong giảng dạy lịch sử Đảng đã đạt kết quả và hiệu quả.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN TỐT LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2018
MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN THIẾT KHI VIẾT TIN, BÀI CHO BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ
GÓP PHẦN TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN- TƯ LIỆU CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4 (KHÓA XII) VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG
Một số kết quả trong công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân ở cấp xã, cấp huyện tỉnh Phú Thọ năm 2017
Kết quả trong công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn tỉnh
CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY PHÚ THỌ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN - TƯ LIỆU TRIỂN KHAI VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac |