Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  791
Hôm qua :  1468
Lượt truy cập : 608728
ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN- TƯ LIỆU CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4 (KHÓA XII) VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG
9 10 57

ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN- TƯ LIỆU CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4 (KHÓA XII) VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG

Thứ sáu, 09.03.2018 09:16

Lam Khê
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

          Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên,  về tình hình, nguyên nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, cũng như mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết đã đề ra. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

            Căn cứ công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức trung ương về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 19/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và căn cứ vào Chương trình công tác năm 2018, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ xây dựng và ban hành Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2018, gắn với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện nội dung chương trình công tác năm 2018 của Đảng ủy, chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học- Thôngtin- Tư liệuđã tổ chức hội nghị chi bộ và triển khai tới toàn thể cán bộ , đảng viên của chi bộ. Chi bộ yêu cầu  mỗi đảng viên trong chi bộ thực hiện:

      - Viết Bài thu hoạch “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XII của Đảng

      - Viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và các nghị quyết, quy định của Đảng. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên năm 2018 cam kết không vi phạm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về ý thức tổ chức kỷ luật; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và từ đó làm cơ sở để xem xét kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2018. 100% đảng viên của chi bộ (06 đồng chí) đã viết bản cam kết nộp về chi bộ đúng thời gian quy định. Căn cứ Bản cam kết của đảng viên, chi bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết đối với từng đảng viên.

      Mỗi bài viết cam kết của từng đồng chí đảng viên trong chi bộ, không chỉ là cam kết thực hiện nghị quyết của đảng mà còn là căn cứ để đánh giá ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,  góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng quyết tâm chính trị của mỗi đảng viên, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đúng như mục đích của nghị quyết TW4 hướng tới./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Một số kết quả trong công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân ở cấp xã, cấp huyện tỉnh Phú Thọ năm 2017
Kết quả trong công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn tỉnh
CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY PHÚ THỌ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN - TƯ LIỆU TRIỂN KHAI VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2017
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
LỚP BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC
KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25-NQ/TW, NGÀY 12/3/2003 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHOÁ IX) VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất