Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  178
Hôm qua :  1504
Lượt truy cập : 602968
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 109

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ tư, 27.12.2017 09:34

Nguyễn Thị Kim Sự Chuyên viên phòng NCKH-TT-TL
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017, căn cứ vào nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được giao, Ban Giám hiệu, Hội đồng Đào tạo - Khoa học nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị khoa phòng xây dựng phiếu đề xuất, phê duyệt cho phép triển khai thực hiện 10 đề tài. Cụ thể:

Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.

Đơn vị chủ trì: Khoa Dân vận

 Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xã hội ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.

Đơn vị chủ trì: Khoa Lý luận Mác Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng cấp ủy các Đảng bộ xã, thị trấn ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay.

Đơn vị chủ trì: Khoa Xây dựng Đảng

Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm các lớp Trung cấp LLCT - HC ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hiện nay.

Đơn vị chủ trì: Phòng Đào tạo

Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, giai đoạn hiện nay.

Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.

Đơn vị chủ trì: Khoa Nhà nước Pháp luật

Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay.

Đơn vị chủ trì: Phòng Nghiên cứu khoa học - TT-TL

Đề tài: Vấn đề tự học của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp.

Đơn vị chủ trì: Phòng Nghiên cứu khoa học - TT-TL

Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.

Đơn vị chủ trì: Phòng Nghiên cứu khoa học - TT-TL

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay.

Đơn vị chủ trì: Khoa Lý luận Mác Lê nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh

Căn cứ thuyết minh đề tài được phê duyệt, chủ nhiệm các đề tài đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nghiên cứu và triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian, đã được Hội đồng Đào tạo – Khoa học tổ chức đánh giá, nghiệm thu trong tháng 11, 12 năm 2017. Báo cáo kết quả của các đề tài mang tính lý luận, khoa học, phù hợp với thực tiễn. Các đề tài nghiệm thu đều mang tính ứng dụng cao.

Kết quả: 10/10 đề tài nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Trong năm 2017, nhà trường còn thực  hiện thành công Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”

Kết quả đã được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại Xuất sắc

Đề tài: Biên soạn “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ 60 năm xây dựng và phát triển”

Kết quả: Đạt loại Xuất sắc

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017, nhà trường đã tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, tỉnh Sơn La về công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Thông qua hoạt động nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường đã nâng cao nhận thức, học tập được nhiều kinh nghiệm tốt ở trường bạn, đem lại hiệu quả thiết thực trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Thực hiện kế hoạch tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường,các khoa chuyên môn triển khai thao giảng cấp khoa với tổng số 25/25 giảng viên tham gia. Tính đến ngày 30 tháng 3 năm 2017, các khoa chuyên môn hoàn thành thao giảng cấp khoa. Giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa có 25/25 giảng viên đạt loại giỏi. Thao giảng cấp trường diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6. Trong tổng số 25 giảng viên dạy giỏi cấp khoa có 24 giảng viên tham gia thao giảng cấp trường. Kết quả giảng viên thao giảng đạt loại giỏi là 23 đồng chí; xếp loại khá là 01 đồng chí. 02 đồng chí tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Nghệ An; kết quả 01 giảng viên đạt loại giỏi; 01 giảng viên đạt loại giỏi xuất sắc.

Trong năm, nhà trường xuất bản 01 số Nội san chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ (1957 - 2017) và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các bài viết phản ánh toàn diện các hoạt động của nhà trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động nghiên cứu khoa học còn có những hạn chế nhất định như lực lượng tham gia nghiên cứu khoa học và chất lượng nghiên cứu khoa học chưa thực sự đồng đều. Việc áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn và phục vụ công tác giảng dạy còn hạn chế. Chất lượng một số đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở còn chưa cao, các giải pháp còn chung chung, tính thực tiễn chưa cao. Chất lượng thao giảng ở số ít giảng viên còn thấp . Những tồn tại trên đây do nhiều nguyên nhân, song chủ yếu do một số đơn vị, cá nhân chưa coi công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ thường xuyên, công tác tham mưu còn hạn chế.

Các nhiệm vụ đặt ra cho hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2018

Tập trung chỉ đạo,triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm

Phê duyệt thuyết minh đề tài, đề án khoa học cấp cơ sở năm 2018 xong trước ngày 10 tháng 01 năm 2018, hoàn thành nghiệm thu đề tài tháng 11 năm 2018. 

Tổ chức tốt hoạt động thao giảng, dự giờ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của nhà trường.

 Duy trì công tác xuất bản Nội san chào mừng những ngày lễ lớn, giáo dục truyền thống và phản ánh những hoạt động thường xuyên của nhà trường.

Góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
LỚP BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC
KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25-NQ/TW, NGÀY 12/3/2003 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHOÁ IX) VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2017
Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU HOÀN THÀNH TỐT MỌI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
PHÁT HUY TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN-TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017 “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
HOẠT ĐỘNG TRANG WEBSITE CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ QUA HƠN HAI NĂM THỰC HIỆN
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất