Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  1858
Hôm qua :  2194
Lượt truy cập : 560828
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU HOÀN THÀNH TỐT MỌI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
9 10 153

CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU HOÀN THÀNH TỐT MỌI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Thứ hai, 21.08.2017 19:48

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 18/4/2017 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về quy trình, nội dung, chương trình và hình thức trang trí đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở - đảng uỷ bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2020; Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Đảng uỷ Trường chính trị tỉnh Phú Thọ về việc tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Hôm nay Chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Về dự Đại hội, tôi rất vui mừng, phấn khởi thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường, xin gửi tới các đồng chí đại biểu, khách quý, cùng toàn thể đại hội lời chào mừng, lời chúc sức khoẻ trân trọng nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Đại hội chi bộ luôn là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của mỗi đảng viên, có tác dụng to lớn đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Thực hiện qui định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, Chi bộ Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu,cùng các chi bộ trong Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã chủ động triển khai; tích cực chuẩn bị chu đáo và tổ chức Đại hội chi bộ theo đúng yêu cầu và kế hoạch chung của Đảng bộ nhà trường.

Đại hội Chi bộ là dịp để toàn thể đảng viên trong Chi bộ cùng nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đã đạt được; cùng phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Qua nghe báo cáo chính trị trình bày tại đại hội và quá trình trực tiếp chỉ đạo hoạt động của chi bộ trong một nhiệm kỳ, Đảng bộ nhà trường đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc nghị quyết của Đảng ủy, sự điều hành của Ban Giám hiệu để lãnh đạo triển khai tốt nhiều mặt công tác và đạt được kết quả khả quan; công tác nghiên cứu khoa học - thông tin - tư liệu đạt kết quả toàn diện; việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đều đạt và vượt so với yêu cầu đặt ra, góp phần cùng Đảng bộ, nhà trường chỉ đạo hoàn thành xuất sắc kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, Chi bộ đã chỉ đạo đảng viên tham mưu thực hiện những quy định mới về quản lý hoạt động khoa học; nghiên cứu đề xuất biện pháp, giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng các đề tài. Trong tổng số 24 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của toàn trường có 80% đề tài đạt kết quả xuất sắc; tập thể đảng viên trong Chi bộ đã trực tiếp nghiên cứu một số đề tài khoa học cấp cơ sở có giá trị về lý luận và thực tiễn. Đặc biệt, Chi bộ đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu đăng ký, nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thao giảng, dự giờ; tham gia tổ chức các cuộc thi giảng viên giỏi; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục; khai thác, cung ứng kịp thời giáo trình, tài liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của giảng viên và quá trình học tập của học viên; Quản lý, duy trì hoạt động có hiệu quả Trang thông tin điện tử của trường.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chị bộ từng bước chú trọng, tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Khóa XII, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên theo quy định. Kết quả đã góp phần nâng cao nhận thức, hành động và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ về chính trị tư tưởng, năng lực và tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ trường, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà Chi bộ và đảng viên phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 -2017 của Chi bộ cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế. Tôi đồng tình với đánh giá đó và nhận thấy tập thể chi bộ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác tự phê bình và phê bình, tinh thần dân chủ, thẳng thắn của toàn thể đảng viên. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận, phân tích để đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Dương Quốc Vinh - Bí thư Chi bộ phòng NCKH-TT-TL nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đại hội của các Chi bộ dưới cơ sở diễn ra trong thời điểm các cấp ủy Đảng chuẩn bị kiểm điểm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Do đó, kết quả hoàn thành chỉ tiêu của từng Chi bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng để Đảng bộ, Trường Chính trị tỉnh kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ; từ đó đề ra giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo. Tôi tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu của Chi bộ Phòng Nghiên cứu khoa học -Thông tin - Tư liệuđã đề ra và đề nghị đảng viên trong Chi bộ phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, bổ sung hoàn thiện các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, nhất là việc học tập và thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn trách nhiệm đảng viên với trách nhiệm trong công tác chuyên môn. Đặc biệt, mỗi đảng viên trong Chi bộ cần nâng cao tính tiền phong gương mẫu trong sinh hoạt và trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các qui định đảng viên, cán bộ, công chức không được làm; tích cực đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tư tưởng lệch lạc, trái với quan điểm của Đảng và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng cơ quan văn hóa.

Hai là, Cấp uỷ chi bộ phải thực sự đoàn kết, thống nhất cao trong mọi hoạt động, thể hiện vai trò nêu gương, chuẩn mực trong lời nói và hành động để thực sự là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Chi bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức rèn luyện của đảng viên; Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo toàn diện của Chi bộ đối với hoạt động của Phòng, bảo đảm phát huy dân chủ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò sáng tạo, trí tuệ và năng lực công tác của từng đảng viên; lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên.

Ba là, Sau Đại hội, Chi bộ cần phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp uỷ và từng đảng viên, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Tổ chức điều hành, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ, thông qua kế hoạch cụ thể theo từng tháng, từng quý, 6 tháng, 1 năm và cả nhiệm kỳ. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu hôm nay là sẽ bầu cấp uỷ chi bộ (Bí thư và phó Bí thư) nhiệm kỳ 2017 - 2020 để lãnh đạo chi bộ thực hiện Nghị quyết đại hội đã đề ra. Do đó, tôi yêu cầu các đảng viên của chi bộ quán triệt thực hiện tốt Thông báo số 25/TB-ĐU ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Trường Chính trị; "Thông báo kết luận của Đảng ủy về công tác cán bộ", quán triệt và thực hiện tốt đề án nhân sự của đại hội. Tư đó, các đại biểu đại hội tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn đại biểu tiêu biểu tham gia vào cấp ủy chi bộ để lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra. Với niềm tin tưởng sâu sắc, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh mong muốn tập thể Chi bộ Phòng Nghiên cứu khoa học -Thông tin - Tư liệu sẽ có nhiều chuyển biến sâu sắc, tích cực, hiệu quả, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên của đơn vị giành được nhiều thành tích mới trong nhiệm kỳ 2017 -2020./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
PHÁT HUY TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN-TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017 “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
HOẠT ĐỘNG TRANG WEBSITE CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ QUA HƠN HAI NĂM THỰC HIỆN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 - MỐC SON TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC
PHONG CÁCH: “TỔ CHỨC VIỆC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CỤ THỂ, THƯỜNG XUYÊN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” VÀ VIỆC HỌC TẬP, VẬN DỤNG CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN -
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-THÔNG TIN-TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI VIỆC CHĂM LO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHI BỘ VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất