Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  228
Hôm qua :  919
Lượt truy cập : 720885
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2017
9 10 85

CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2017

Thứ tư, 03.01.2018 08:44

ThS. Hà Thị Như Huế
Bí thư Chi bộ phòng NCKH-TT-TL
Thực hiện Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2017 của Đảng uỷ trường và Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề Quý IV của chi bộ, chiều ngày 27/12/2017 chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: Chi bộ lãnh đạo công tác tổng kết, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Các ý kiến đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được của chi bộ trong công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; những kết quả đạt được cũng như những tồn tại và hạn chế trong việc học tập và làm theo của đảng viên trong chi bộ.

Về cơ bản các ý kiến đều đánh giá đảng viên trong chi bộ đã nghiêm túc học tập và vận dụng tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác trong từng công việc cụ thể và trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua việc học tập, bản lĩnh chính trị của mỗi đảng viên được nâng lên, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc đạt tốt hơn. Không có đảng viên nào có dấu hiệu suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tuy nhiên, có những công việc, những thời điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng chưa được rõ nét.

Trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã thống nhất đề ra phương hướng, giải pháp như sau:

Về Phương hướng:Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung học tập phong cách khoa học, dân chủ, quần chúng, hài hòa, nêu gương; đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ”, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, những quy định của địa phương, đơn vị đối với cán bộ, đảng viên.

Về giải pháp, gồm có:

- Giải pháp về nhận thức, tư tưởng:

Một là, nhận thức đúng các giá trị mang tính bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên phải tích cực, chủ động nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo cả chiều rộng và chiều sâu.

Hai là, nhận thức sự cần thiết phải tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó trang bị cho mỗi người cái căn cốt, gốc rễ, nền móng để hình thành bản lĩnh đủ sức đề kháng, chống trả lại sự tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường và sự suy thoái, tha hóa đạo đức trong đời sống xã hội hiện nay.

- Giải pháp về chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện

Chi bộ cần tiếp tục triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng vào các chuẩn mực đạo đức, phong cách nền móng, đó là “Trung với nước, hiếu với dân”; "Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư"; nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; phong cách làm việc khoa học, hiệu quả.

Đẩy mạnh việc tự phê bình và phê, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Giải pháp về kiểm tra, đánh giá, tổng kết thực tiễn

Chi bộ phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong chi bộ. Qua đó tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng” trong cán bộ, đảng viên của chi bộ. 

Mỗi năm cần phải có tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra được những việc làm hay, cách làm tốt, có hiệu quả; chỉ rõ những bất cập, hạn chế, hình thức; biểu dương những cán bộ, đảng viên thực hiện tốt, phê bình những cá nhân làm chưa tốt góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong biểu dương, phê bình phải chính xác, công tâm, khách quan, có tình, có lý để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, thực tế trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày, liên tục.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
LỚP BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC
KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25-NQ/TW, NGÀY 12/3/2003 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHOÁ IX) VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2017
Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU HOÀN THÀNH TỐT MỌI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
PHÁT HUY TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN-TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017 “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |